از علی حاجی سی زعفران بخر!

از روح الله زارعی زعفران بخر!

از ممد گلو زارعی زعفران بخر!

از رمضان عبدالهی زعفران بخر!

از حسین طالبی زعفران بخر!

خــــرید زعــــفران انتخاب کشاورز
go down

زعفران خوب کدام است؟

 • طعم تلخ

  طعم تلخ

  چند رشته زعفران را بجوید، باید تلخ باشد. در غیر این صورت افزودنی دارد.

 • سرعت رنگ دهی پایین

  سرعت رنگ دهی پایین

  سریع رنگ نمی دهد، در غیر اینصورت رنگ افزودنی دارد.

 • سر زعفران شیپوری شکل است

  سر زعفران شیپوری شکل است

  انتهای رشته های بلند زعفران باید شیپوری شکل باشد. رشته های زعفران حالت میله ای ندارند.

 • چرب نیست

  چرب نیست

  رشته های زعفران را بین کاغذ کاهی فشار بدهید، نباید رد چربی بیاندازد.

 • بدون کود و سم شیمیایی

  بدون کود و سم شیمیایی

  در کشت و کار زعفران خوب، از سموم و علف کش های شیمیایی استفاده نشده است.

 • رشته های سالم و بلند

  رشته های سالم و بلند

  زعفران باید رشته های سالم و بلند داشته باشد. احتمال تقلب در نرمه زعفران زیاد است.

کشــــاورزان با تــــجربه عضو کشــــمون

حسین عرب

حسین عرب

حسین عرب، دهیار فعال و جوان روستای خونیک تجن شهرستان قائن است. او کشاورز و دامدار موفقی است، حسین عرب...

195 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از کود حیوانی استفاده می کند. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
علی حاجی سی

علی حاجی سی

علی حاجی نژاد، فرزند حجی سی است. حجی سی اولین کشاورز عضو کشمون بود، مردی پر تلاش که به "سالار"...

275 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از کود حیوانی استفاده می کند. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران سرگل: 39,000 تومان صفحه شخصی و خرید
روح الله زارعی

روح الله زارعی

آقای زارعی 70 سال دارد و تا به این سن تنها به کار کشاورزی پرداخته است. اوپدر9 فرزند است. 6 پسر و 3 دختر،...

226 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران سرگل: 35,000 تومان صفحه شخصی و خرید
استاعلی اکبر صحرانورد

استاعلی اکبر صحرانورد

استا علی اکبر صحرانورد یکی از کشاورزان باسابقه روستای فلک است. او درگذشته استاد بنایی بودو برای همین...

193 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از کود حیوانی استفاده می کند. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
ممد گلو زارعی

ممد گلو زارعی

محمدحسن زارعی که در منطقه او را به ممد گلو می شناسند 71 ساله است. او 5 فرزند دارد.2 دختر و3 پسر که از آن ها...

252 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران سرگل: 37,000 تومان صفحه شخصی و خرید
حجی سِی

حجی سِی

حاجی حسین حاجی نژاد، یک کشاورز با تجربه و خردمند است. بعد از بیشتر از نیم قرن تجربه در کشت و کار زعفران...

این کشاورز دانشنامه زنده زعفران است. 282 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از کود حیوانی استفاده می کند. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
کلی ممد عجم زاده

کلی ممد عجم زاده

محمد عجم زاده که به کلی ممد معروف است 74 سال دارد. او پدر 5 فرزند است. 3 پسر و2 دختر که از آن ها 10 نوه دارد....

270 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
غلامحسن زراعتکار

غلامحسن زراعتکار

غلامحسن زراعتکار کشاورز 57 ساله روستای کره شهرستان قائن است. مردم قائن روستای کره را می شناسند و همه...

188 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
رمضان عبدالهی

رمضان عبدالهی

رمضان عبدالهی 60 سال دارد و ساکن روستای "تجن" است. در جوانی اش در شهرهای فیض آباد و مشهد کارگر بوده...

260 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران سرگل: 39,000 تومان صفحه شخصی و خرید
حسین طالبی

حسین طالبی

بنده حسین طالبی، فرهنگی هستم. همسرم هم فرهنگی است و در مقطع ابتدایی تدریس می کنیم. متولد 1351 هستم. سه...

این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
حسن میدیو

حسن میدیو

حسن حاجی نژاد، تا پانزده سال پیش یک بقالی کوجک داشت ولی بعد از آن به کشاورزی رو آورد. او یک کشاورز راحتگیر...

253 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از کود حیوانی استفاده می کند. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران سرگل: 37,000 تومان 1 مثقال زعفران رشته کامل: 32,000 تومان صفحه شخصی و خرید
رضای حجی علی

رضای حجی علی

رضا زارعی در تجن به رضای حجی علی معروف است. او از کشاورزان قدیم و با تجربه روستای تجن است. رضای حجی علی...

248 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران سرگل: 35,000 تومان صفحه شخصی و خرید
رضا مدلیو

رضا مدلیو

رضا مدلیو دو دختر و دو پسر دارد که هر چهار تا متاهل هستن و شش نوه دارد. او پیش از این از شهرهای بزرگ اطراف...

237 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
رمضان محسن زاده

رمضان محسن زاده

رمضان محسن زاده متولد 1314 است. او از کودکی به کشاورزی علاقه داشت و هیچ وقت به دنبال کار دیگری نرفت و همچنان...

250 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران سرگل: 37,000 تومان صفحه شخصی و خرید
علیرضا حقگو

علیرضا حقگو

علیرضا حقگو پسر و فرزند ارشد یک خانواده ای است که ده تا فرزند دارند. خودش چهار فرزند دارند که بعضی ازدواج...

این کشاورز از کود حیوانی استفاده می کند. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
حجی ممدسن کلی باسو

حجی ممدسن کلی باسو

او ده تا فرزند دارد. به جز دو فرزندش بقیه ازدواج کرده اند و اکنون نوه های فراوان دارد. او از نسل اول کشاورزهای...

این کشاورز دانشنامه زنده زعفران است. 246 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از کود حیوانی استفاده می کند. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
حبیب حسین زارعی

حبیب حسین زارعی

حبیب الله زارعی که در منطقه او را به حبیب حسین می شناسند 67 سال سن دارد.  او صاحب 3 دختر و 4 پسر است و...

272 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران سرگل: 39,000 تومان صفحه شخصی و خرید
عیسی زارعی

عیسی زارعی

عیسی زارعی از کشاورزان "تجن" است. او 3 فرزند دارد. 1 پسر و 2 دختر. یک دخترش ازدواج کرده و دو فرزند دیگرش...

275 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران سرگل: 39,000 تومان صفحه شخصی و خرید
قاسم روح الله زارعی

قاسم روح الله زارعی

قاسم زارعی که در منطقه او را به روح الله می شناسند ساکن تجن است و فقط در آنجا کشاورزی می کند. او...

236 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران سرگل: 35,000 تومان صفحه شخصی و خرید
حاجی حسن زارعکار

حاجی حسن زارعکار

حاجی حسن زارعکار فرزند سوم یک خانواده ی شش نفره است که نسل اندر نسل کشاورز بوده اند از همین جهت است که...

240 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از کود حیوانی استفاده می کند. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
خرید مستقیم سرگل زعفران از کشاورز

سرگل زعفران

بخشی از رشته های زعفران هر کشاورز، که کاملن قرمز است، بریده شده و جدا به فروش می رسد. این بخش تمام قرمز که به اصطلاح سرگل نامیده می شود، در بسته های تمام فلزی یک مثقالی (4/6 گرم) بسته بندی شده است. برای اطلاعات بیشتر وارد صفحه خرید بشوید.

خرید سرگل زعفران
خرید مستقیم رشته کامل زعفران از کشاورز

رشته کامل زعفران

رشته های زعفران در اصل به صورت تمام قرمز نیستند. بلکه یک بخش زرد رنگ نیز دارند. این بخش زرد رنگ هم بخشی از زعفران است. زعفران رشته کامل در واقع رشته های زعفران در فرم اصلی شان، بعد از جدا شدن از گل زعفران می باشد. تمام کشاورزان منطقه قائن، خودشان زعفران را به صورت رشته کامل استفاده می کنند.

خرید رشته کامل زعفران
خرید مستقیم ریشه زعفران از کشاورز

دم زعفران

رشته های زعفران بعد از اینکه قسمت قرمز آنها جدا شد، هنوز دارای عطر و طعم هستند. این بخش که نارنجی رنگ است، توسط بعضی آشپزها برای درست کردن دمنوش و یا برای تهیه قیمه، ته دیگ و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. برای اطلاعات بیشتر وارد صفحه خرید بشوید.

خرید دم زعفران

چرا خرید از کشمون؟

 • خرید بی واسطه از کشاورز

  خرید بی واسطه
  از کشاورز

 • صرفه جویی در آب

  صرفه جویی
  در آب

 • نظارت میدانی

  نظارت
  میدانی

 • زعفران آزمایش شده

  زعفران
  آزمایش شده

 • پرداخت در محل

  پرداخت
  در محل

دیدگاه ها درباره کشمون


نظر

مهدی آقایی

مشتری

سلام آقا محمد عزیز
من سایت شما رو بصورت کاملا اتفاقی در اینترنت پیدا کردم و بسیار از پشتکار و حرکت شما خوشم اومد.
از خریدم بسیار راضی هستم و حتما سایت شما رو به دوستانم معرفی خواهم کرد.
بابت یادداشتی هم که برای من فرستادید خیلی متشکر ادامه متن...

نظر

فاطمه محمدی

بازدید کننده

سلام ، زمانی که با کشمون آشنا شدم به قدری ذوق زده شدم که دوست داشتم نظرم رو بگم . چقدر با تکنولوژی می شه کارای قشنگی کرد . این سایت چقدر با ظرافت از هر نظر کار شده . اینکه کشاورزان زحمت کش و نسل قدیمی رو با دنیای جدید تکنولوژی لینک داد ین. یه دوستدار طبیعت چقدر کیف می کنه از اینکه شما بسته ها رو با دوچرخه به دست مشتری می رسونید . اولین فضای مجازی بود که این قدر حس خوب به من القا کرد . ممنون از ابتکارتون ادامه متن...

ما را در اینستاگرام دنبال کنید: @Keshmoonia

کشمونی ها با دوچرخه ارتباط خوبی دارن! 
یک روز عادی صبح زود در حوالی قائن، خراسان جنوبی، لابه لای مزارع زعفران.
#کشمون #دوچرخه شایعات مختلفی هست که تهران شهری مناسب دوچرخه سواری نیست! در دوچرخه دوست نبودن طراحی شهری تهران شکی نیست اما همیشه یک راه حل شگفت انگیز پنهان هست. تیم کشمون آن را کشف کرده است.
شنبه بیست و سوم دی ماه نود و شش - ساعت ده شب، در مسیر برگشت از #کارخانه_نوآوری به خانه.
#کشمون #دوچرخه #زندگی_سبز #محیط_زیست این هفته کشمون بخشی از تیم خودش رو در کارخانه نوآوری تهران مستقر کرد.
یادمون میاد از روزی که تصمیم گرفتیم ایده کشمون رو محقق کنیم. توی انباری خونه مون مستقر شدیم. الان که این پست رو می خونین، کشمون دفتر مرکزی خودش رو در مرکز رشد واحدهای فناور قائن و کارگاه بسته بندی مون رو در این شهر داریم. و الان هم در قلب استارتاپی تهران، کارخانه نوآوری، حضور فیزیکی پیدا کردیم.
#کشمون #کارخانه_نوآوری #استارتاپ #انباری یک سیب تا به زمین می رسه هزار چرخ می خوره... اما دوستا باید همیشه از حال هم باخبر باشن. از طریق لینک زیر نام و ایمیل تون رو می تونین بدین و ما داستانک های کشاورزهای کشمون رو براتون ماهی یه بار ایمیل می کنیم:
https://goo.gl/4836e3
لینک توی بیو هست.
#کشمون #داستانک #ما_هم_اسپم_دوست_نداریم تاریکی به اوج خودش رسیده و سرما تا مغز استخوان نفوذ می کنه. یک کشاورز زعفرون می دونه درست وقتی که شب همیشگی به نظر می رسه، از اولین پرتو خورشید تا طلوع کامل، زمان به سرعت برق و باد می گذره و کشاورز باید غنچه های هنوز بسته زعفرون رو به سرعت بچینه.
آبان نود و شش، قائن - هنگام برداشت زعفران در میانه مزارع طلای این سرزمین. کشمون استارتاپی که کشاورزهای زعفران رو به خریدارهای اون وصل می کنه، در نهمین دوره شریف وی سی کاپ شایسه تقدیر شناخته شد.
برگزار شده در دانشگاه صنعتی شریف، تهران
#کشمون #دانشگاه_شریف #زعفران امشب یلداست. این زمان در سوئد تاریک ترین وقت ساله. خیلی از مردم سوئد رسم دارن که در این موقع از سال یک نان شیرینی زعفرانی بپزن. رنگ و درخشش زعفرون برای اونها یادآور خورشیده و به این شکل اونها از خورشید می خوان که دوباره طولانی تر به آسمون بیاد. ویلهم یک دوچرخه سوار سوئدی هستش که در مسیرش سفرش به ایران اومد و به ما نشون داد که چطور سوئدی ها این نون شرینی رو در این روزهای سال می پزن. ویلهم وقتی کار پختش تمام شد گفت: حالا با کمک زعفرون حجی سی، نون شیرینی ها رنگ خورشید شدن. دوست دارین به شما نشون بدیم که ویلهم این نون شرینی رو چطور برای ما پخت؟
#نان_شیرینی #زعفران #saffron_buns #کشمون #سوئد #دوچرخه_سوار کشمون در بلندترین شب سال همراه با سایر کارآفرین ها دورهم جمع شدن تا درباره ساختن روزهای روشن تر صحبت کنند. رویداد یلدای کارآفرینان، برگزار شده توسط شنبه مگ، سالن همایش های دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
#کشمون #یلدا #امید کشمون یعنی مسیری که ابزار تکنولوژیک در دسترس کشاورزهای کوچیک قرار بگیره تا بتونن زعفرون شون رو خودشون بسته بندی کنن و به شما بفروشن.
جلسه با مردم روستای تجن برای انتخاب نماینده و بسته بندی زعفران شون در روستای خودشون.
#کشمون #زعفران #پایداری #روستا #ایران علی جا پای پدرش حجی سی گذاشته. جواب آزمایش زعفران ها رسیده و مزارع حجی سی امسال هم بهترین کیفیت رو داشتن؛ قدرت رنگدهی دویست و هفتاد و پنج در مقایسه با دویست برای زعفران درجه یک و دویست و بیست برای زعفران ممتاز. علی امسال نتیجه کار پدر رو برداشت کرده و امروز اولین تحویل زعفرون شون برای یک زائر امام رضا در مشهد انجام شد.
#کشمون #زعفران #مشهد #امام_رضا مهم نیست کی و کجا از کشاورزهای کشمون خرید می کنه. مهم اینه کشاورز یک زعفرون رو به همه ارائه می کنه. كشمون در فرودگاه اسخیپول آمستردام، همسفر یکی از هواداران کشمون ساكن هلند.
#کشمون #امستردام #زعفران در سوئد در کوتاه ترین روزهای سال، ده روز قبل از کریسمس، در روزی که به نام یک قدیس با نام لوسیا نام گذاری شده، با زعفران، یک نان شرینی می پزند. یک مشتری سوئدی که چند ماه پیش در تهران از ما زعفران خریده بود برای ما عکسی از نان شرینی هایش فرستاده و گفته بهترین زعفرانی بوده که تا به حال استفاده کرده است.
#saint_lucia #saffron_buns #keshmoon #کشمون