قدرت رنگ دهی

sort-icon مرتب‌سازی براساس:

پیشنهادی

بیشترین کیفیت

مناسب‌ترین قیمت

sort-icon

حذف فیلتر ها

در حال حاضر محصول مورد نظر به دلیل تمام شدن فصلش تمام شده است درخواست خود را ثبت کنید تا در زمان موجود شدن کالا به شما اطلاع بدهیم

farmer-icon

غُلُم کَلوخ

farmer image
location-icon

محمدآباد پسکوه

farmer-icon

مَمَّد علی حَجی کَلوخ

farmer image
location-icon

محمدآباد پسکوه

farmer-icon

رضا غُلُمسِی

farmer image
location-icon

رومشتیک

farmer-icon

علی خان

farmer image
location-icon

قائن

farmer-icon

مهدی و قاسم قائم پناه

farmer image
location-icon

قائن

farmer-icon

حسین حَجی علیرضا

farmer image
location-icon

پهنائی

farmer-icon

اسماعیل حسن قلی زاده

farmer image
location-icon

ورزگ

farmer-icon

مریم غُلُمرضا

farmer image
location-icon

رومشتیک

farmer-icon

مَمَّد علی کاویان فر

farmer image
location-icon

محمدآباد پسکوه

farmer-icon

مُلا مَد صادق

farmer image
location-icon

نیگ

farmer-icon

علی غُلُمسِین بِرَهیم

farmer image
location-icon

زول

farmer-icon

مَمَّد علی پور مقدم

farmer image
location-icon

پهنائی

farmer-icon

حسن معلم

farmer image
location-icon

تیغاب

farmer-icon

حسن حَجی

farmer image
location-icon

مِهِنج

farmer-icon

علی حَجی سِی

farmer image
location-icon

قائن

farmer-icon

مهدی خداداد

farmer image
location-icon

محمدآباد پسکوه

farmer-icon

علی عَجمی

farmer image
location-icon

قائن

farmer-icon

عیسای خداداد

farmer image
location-icon

محمدآباد پسکوه

farmer-icon

کَبلَی کریم

farmer image
location-icon

رومشتیک

farmer-icon

ابراهیم حَجی موسی

farmer image
location-icon

خُنجوک

farmer-icon

علی عبدالله

farmer image
location-icon

محمدآباد پسکوه

farmer-icon

اسماعیل ممد برات

farmer image
location-icon

محمدآباد پسکوه

farmer-icon

حَجی غُلُم سِین برات

farmer image
location-icon

محمدآباد پسکوه

farmer-icon

حاج احمد اسلامی

farmer image
location-icon

محمدآباد پسکوه

farmer-icon

مَمَّد حَجی قربو

farmer image
location-icon

پهنائی

farmer-icon

موسای حسن

farmer image
location-icon

رومشتیک

farmer-icon

حسن برات

farmer image
location-icon

محمدآباد پسکوه

farmer-icon

رضا مقدم

farmer image
location-icon

محمدآباد پسکوه

farmer-icon

تیمور محمد آبادی

farmer image
location-icon

محمدآباد پسکوه

farmer-icon

مادر حُسِی همدمی

farmer image
location-icon

رومشتیک

farmer-icon

برات الله اسماعیلی

farmer image
location-icon

قائن

farmer-icon

حَجی غُلُمرضا رجبی

farmer image
location-icon

رومشتیک

farmer-icon

علی اصغر جهاندیده

farmer image
location-icon

رومشتیک

farmer-icon

حَتَم علی پور

farmer image
location-icon

پهنائی

farmer-icon

ممدرضا کیانی

farmer image
location-icon

تیغاب

farmer-icon

اِستا مَمَّد

farmer image
location-icon

خونیک تجن

farmer-icon

رضای بهشتی

farmer image
location-icon

محمدآباد پسکوه

farmer-icon

حَجی مَمَدسَن زارعی

farmer image
location-icon

تجن

farmer-icon

زینب عیسی

farmer image
location-icon

رومشتیک

farmer-icon

حسن عیسی حَجی برات

farmer image
location-icon

رومشتیک

farmer-icon

روح الله عاقلی زاده

farmer image
location-icon

ورزگ

farmer-icon

موسای علی‌پور مقدم

farmer image
location-icon

قائن

farmer-icon

غُلُمسِی افروزی

farmer image
location-icon

رومشتیک

farmer-icon

اسماعیل غُلُمسِی

farmer image
location-icon

رومشتیک

farmer-icon

مرتضای حَجی مَمَّد

farmer image
location-icon

قائن

farmer-icon

حسین عرب

farmer image
location-icon

قائن

farmer-icon

مهدی فلکی

farmer image
location-icon

رومشتیک

farmer-icon

جواد حاج علی

farmer image
location-icon

محمدآباد پسکوه

farmer-icon

حاجی شیخ

farmer image
location-icon

قائن

farmer-icon

حاجی فتح ابادی

farmer image
location-icon

روستای فتح آباد

farmer-icon

ابراهیم افروزی

farmer image
location-icon

رومشتیک

farmer-icon

کِلِی غُلُمرضا قاسمی

farmer image
location-icon

نوغاب حاجی آباد

farmer-icon

حَجی لطفعلی

farmer image
location-icon

تجن

farmer-icon

محمد علی حاتمی

farmer image
location-icon

بیناباج

farmer-icon

برات اعرابی

farmer image
location-icon

تجن

farmer-icon

مَمَّد رضا نیاز

farmer image
location-icon

محمدآباد پسکوه

farmer-icon

هادی توانا

farmer image
location-icon

قائن

farmer-icon

حسن فلکی

farmer image
location-icon

رومشتیک

farmer-icon

طیبه خانم

farmer image
location-icon

تجن

farmer-icon

حاجی علیرضا علیپور مقدم

farmer image
location-icon

پهنائی

خرید زعفران رشته کامل

با خرید زعفران رشته کامل، از تمامی قسمت‌های زعفران می‌تونین استفاده کنین. تو کشمون "خرید رشته کامل زعفران" از کشاورز و بدون واسطه‌اس، تمامی محصولات با کیفیت مشخص قیمت گذاری شدن و شما با دیدن کشاورز منتخب، می‌تونین ازکیفیت محصولشون، نوع کودی که استفاده می‌کنن و همچنین داستان زندگیشون با خبر بشین.

زعفران رشته کامل

رشته‌های زعفران در اصل به صورت تمام قرمز نیستن. این رشته‌ها یک بخش زرد رنگ هم دارن.( بخش زرد رنگ همون ریشه‌ی زعفرانه). زعفران رشته کامل در واقع رشته‌های زعفران بصورت فرم اصلیشونه، که تشکیل شده از ریشه و سرگل، تمام کشاورزان منطقه قائن، خودشان زعفران را به صورت رشته کامل استفاده می‌کنن.

چرا از کشمون زعفران رشته کامل بخریم؟

زعفران‌های کشمون طبیعی و شناسنامه دار هستن، تیم کنترل کیفیت کشمون نظارت دوره‌ای و میدانی بر کار کشاورزها داره، کشمون با حذف واسطه‌ها باعث شده که سود بیشتری به کشاورز برسه و همچنین به دلیل اینکه محصول کشاورزهای مختلف، باهم قاطی نمی‌شه و هر محصولی که به دست شما می‌رسه مال یک کشاورزه، رقابت برای بالا بردن کیفیت محصولات کشاورزها بیشتر می‌شه.

 

بستن
whatsapp