خرید عسل

مرتب سازی بر اساس:
فیلتر

حذف فیلتر ها

عسل دشت
از حسین عاملی

این عسل هیچگونه گرمایی برای رس‌شکنی ندیده است. این عسل رس بسته است.
بسته بندی این محصول

160,000 تومان

عسل خارشتر
از ابرام قدرتی

این عسل هیچگونه گرمایی برای رس‌شکنی ندیده است. این عسل رس بسته است.
بسته بندی این محصول

160,000 تومان

عسل خارشتر
از علی عاملی

این عسل هیچگونه گرمایی برای رس‌شکنی ندیده است. این عسل رس بسته است.
بسته بندی این محصول

160,000 تومان

عسل کُنار
از عبدالله شجاعی

این عسل هیچگونه گرمایی برای رس‌شکنی ندیده است. ممکن است این عسل در مدت کوتاهی رس ببندد.
بسته بندی این محصول

205,000 تومان

عسل کرمی زعفران و پنبه
از نعیم غفارزاده و سینا قادری

این عسل هیچگونه گرمایی برای رس‌شکنی ندیده است.
بسته بندی این محصول

350,000 تومان