خرید عسل

مرتب سازی بر اساس:
فیلتر

حذف فیلتر ها

عسل کُنار
از عبدالرضا پرهیزکار

این عسل توسط کندودار حرارت داده شده است. این عسل رس نبسته است.
بسته بندی این محصول

195,000 تومان

عسل کرمی زعفران و پنبه
از حسین عاملی

این عسل هیچگونه گرمایی برای رس‌شکنی ندیده است.
بسته بندی این محصول

350,000 تومان

عسل گون گز
از جابر بیات

این عسل توسط کندودار حرارت داده شده است. این عسل رس نبسته است.
بسته بندی این محصول

180,000 تومان

عسل کِرِمی کلپوره و پنبه
از سهراب مصطفی پور

این عسل هیچگونه گرمایی برای رس‌شکنی ندیده است.
بسته بندی این محصول

235,000 تومان

عسل کرمی گشنیز
از جابر بیات

این عسل هیچگونه گرمایی برای رس‌شکنی ندیده است.
بسته بندی این محصول

175,000 تومان

عسل فرفیون و گشنیز
از جابر بیات

این عسل توسط کندودار حرارت داده شده است. این عسل رس نبسته است.
بسته بندی این محصول

196,000 تومان

عسل کِرِمی خارشتر و کلپوره
از حَجی علی مصطفی پور

این عسل هیچگونه گرمایی برای رس‌شکنی ندیده است.
بسته بندی این محصول

243,000 تومان