قدرت رنگ دهی

زعفران سرگل

بخشی از رشته های زعفران هر کشاورز، که کاملن قرمز است، بریده شده و جدا به فروش می رسد. این بخش تمام قرمز که به اصطلاح سرگل نامیده می شود، در بسته های تمام فلزی یک مثقالی (4/6 گرم) بسته بندی شده است.
مرتب سازی بر اساس:

زعفران سرگل از مهدی فلکی

70,500 تومان

زعفران سرگل از کَبلَی کریم

72,000 تومان

زعفران سرگل از ابراهیم افروزی

75,000 تومان

زعفران سرگل از مَدَر میدی

74,500 تومان

سبد خرید 0