بسته بندی زعفران سرگل

خرید زعفران سرگل غلامرضا غلامی

 • بسته بندی فلزی و یک مثقالی می باشد.
 • اگر در مجموع پنج بسته و یا بیشتر از کشمون بخرید، هزینه ارسال رایگان می شود.
 • همراه با شناسنامه حاوی نتیجه آزمایش و نظارت میدانی بر مزرعه، برای تعیین وضعیت سم و کود شیمیایی.
 • در مقایسه با روشهای سنتی، با خرید هر مثقال حدود 6 هزار تومان، بیشتر به این کشاورز پرداخت می شود.
 • تحویل از طریق پست ظرف 2 تا 4 روز کاری.
 
کیفیت بیشتر قیمت کمتر
غلامرضا غلامی

غلامرضا غلامی

غلامرضا غلامی کشاورزی از روستای تجن است که سال هاست با همسر خود و بدون فرزند زندگی می کند. او که دارای...

234 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران سرگل: 35,000 تومان صفحه شخصی
تعداد
بسته

35,000 تومان

بسته بندی رشته کامل زعفران

قیمت رشته کامل زعفران 30,000 تومان

 • بسته بندی فلزی و یک مثقالی می باشد.
 • اگر در مجموع پنج بسته و یا بیشتر از کشمون بخرید، هزینه ارسال رایگان می شود.
 • همراه با شناسنامه حاوی نتیجه آزمایش و نظارت میدانی بر مزرعه، برای تعیین وضعیت سم و کود شیمیایی.
 • در مقایسه با روشهای سنتی، با خرید هر مثقال حدود 6 هزار تومان، بیشتر به این کشاورز پرداخت می شود.
 • تحویل از طریق پست ظرف 2 تا 4 روز کاری.
 
کیفیت بیشتر قیمت کمتر
روح الله زارعی

روح الله زارعی

روح‌الله زارعی کشاورزی 70 ساله اهل روستای تجن شهر قاین است. او دارای 9 فرزند؛ 6 پسر و 3 دختر...

226 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران رشته کامل: 30,000 تومان صفحه شخصی
تعداد
بسته

30,000 تومان

درحال حاضر موجود نمی باشد...

جعبه قصه

محتویات جعبه قصه

 • یک شیشه حاوی دو گرم زعفران رشته کامل (بخش های زرد و قرمز رشته زعفران همراه هم هستند) از مزرعه یکی از کشاورزهای عضو کشمون
 • یک ظرف کوچک حاوی یک دهم گرم زعفران
 • یک ظرف حاوی 2 گرم گلبرگ های زعفران از مزرعه حسن میدیو
 • یک کیسه دوخته شده از پارچه پنبه‌ای دستبافت، دست ساخته در قائن، خراسان جنوبی توسط خانم جانی
 • تحویل از طریق پست ظرف 2 تا 4 روز کاری.
بسته بعدی بسته قبلی
جعبه قصه

جعبه قصه


قیمت: 45,000 تومان اطلاعات بیشتر
تعداد
بسته

45,000 تومان