سرگل زعفران
زینب عیسی

خرید زعفران سرگل از زینب عیسی

278 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
تعداد:
بسته

77,000 تومان

خرید از کشاورزان دیگر
زینب عیسی

زینب عیسی

زعفران برداشت آبان 97 زینب...

278 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
 • بسته بندی فلزی 4.6 گرمی

 • با شناسنامه و نتیجه آزمایش

 • %30 پول بیشتر کشاورز

 • ارسال پست
  3 تا 5 روز کاری

رشته کامل زعفران
زینب عیسی

خرید رشته کامل از زینب عیسی

278 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
تعداد
بسته

67,500 تومان

خرید از کشاورزان دیگر
زینب عیسی

زینب عیسی

زعفران برداشت آبان 97 زینب...

278 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
 • بسته بندی فلزی 4.6 گرمی

 • با شناسنامه و نتیجه آزمایش

 • %30 پول بیشتر کشاورز

 • ارسال پست
  3 تا 5 روز کاری

درحال حاضر موجود نمی باشد...

جعبه هدیه چوبی

محتویات جعبه هدیه چوبی

تعداد
بسته

165,000 تومان

 • یک شیشه حاوی دو گرم زعفران رشته کامل (بخش‌های زرد و قرمز رشته زعفران همراه هم هستند)
 • چهار ظرف کوچک حاوی یک دهم گرم زعفران (در جمع چهار دهم گرم)
 • یک هاون چوبی دست‌ساز مخصوص زعفران، طراحی شده و ساخته شده در قائن، خراسان جنوبی
 • یک انبر چوبی کوچک دست‌ساز ساخته شده در قائن، خراسان جنوبی
 • یک کیسه دوخته‌شده از پارچه پنبه‌ای دستباف، دست ساخته در قائن، خراسان جنوبی
 • تحویل از طریق پست ظرف 2 تا 4 روز کاری.

بسته بعدی

سبد خرید 0