کشاورزها


 

اینجا خانه‌ی کشاورزها در وب‌سایت کِشمون است. در این صفحه شما کشاورزهای زعفران کاری را می بینید که محصول خود را از طریق کِشمون به شما می‌فروشند. پروفایل هر کشاورز شامل داستان زندگی آن کشاورز و عکس‌هایی از کار و زندگی‌اش است.
زیر عکس هر کشاورز تعدادی علامت را مشاهده می کنید که بیان کننده ی موارد زیر هستند:
شکل عدد: این عدد نشان دهنده ی جواب آزمایش زعفران کشاورز و قدرت رنگدهی آن زعفران است. همانطور که گفتیم طبق استاندارد ایران، میزان قدرت رنگدهی زعفران برای زعفران درجه یک باید 200 و برای زعفران ممتاز باید 220 باشد.
شکل گاو: این تصویر نشان دهنده ی این است که آن کشاورز به جای کود شیمیایی از کود حیوانی استفاده کرده است.
شکل برگ های سبز: این نشان بیان کننده ی این است که کشاورز از سموم شیمیایی و علف کُش و آفت کُش استفاده نکرده است.
شکل ستاره: این علامت نشان دهنده ی این است که آن کشاورز به اصطلاح، «سالار» است. کشاورزهای سالار به نوعی دانشنامه ی زنده ی کشاورزی هستند.

موسی عجم زاده

موسی عجم زاده

موسی عجم زاده کشاورز اهل تجن است. او که یک پسر 10 ساله و یک دختر 6 ساله دارد، در روستای خود به...

223 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران سرگل: 35,000 تومان 1 مثقال زعفران رشته کامل: 30,000 تومان صفحه شخصی و خرید
غلامرضا زارعی

غلامرضا زارعی

غلام‌رضا زارعی کشاورز اهل روستای تَجِن شهرستان قاین است. این کشاورز سالخورده به علت ضعیفی چشم‌هایش...

231 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران سرگل: 35,000 تومان 1 مثقال زعفران رشته کامل: 30,000 تومان صفحه شخصی و خرید
رضا زارعی

رضا زارعی

رضا زارعی از کشاورزهای جوان روستای تَجِن شهرستان قاین است. او یک فرزند دختر دارد که به پیش‌دبستانی...

229 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران سرگل: 35,000 تومان صفحه شخصی و خرید
علی و رمضان رهنما

علی و رمضان رهنما

رمضان رهنما 79 ساله و علی رهنما 65 ساله دو برادر و شریک هستند. رمضان پدر 4 فرزند است. 3 پسر و 1 دختر دارد و...

215 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران سرگل: 33,000 تومان صفحه شخصی و خرید
علیرضا غلامی

علیرضا غلامی

علیرضا غلامی کشاورزی جوان از روستای تجن و متولد سال 1368 است که یک دختر 2 ساله به نام فاطمه زهرا دارد. این...

227 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران سرگل: 35,000 تومان صفحه شخصی و خرید
غلامرضا غلامی

غلامرضا غلامی

غلامرضا غلامی کشاورزی از روستای تجن است که سال هاست با همسر خود و بدون فرزند زندگی می کند. او که دارای...

234 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران سرگل: 35,000 تومان صفحه شخصی و خرید
حسن میدیو

حسن میدیو

حسن حاجی نژاد یا حسن میدیو، تا پانزده سال پیش یک بقالی کوچک داشت، ولی بعد از آن به کشاورزی...

253 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از کود حیوانی استفاده می کند. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران رشته کامل: 32,000 تومان صفحه شخصی و خرید
رمضان  عبداللهی

رمضان عبداللهی

رمضان عبداللهی 60 سال دارد و ساکن روستای "تجن" است. در جوانی اش در شهرهای فیض آباد و مشهد کارگر بوده...

260 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران رشته کامل: 34,000 تومان صفحه شخصی و خرید
قاسم روح الله زارعی

قاسم روح الله زارعی

قاسم زارعی که در منطقه او را به قاسم روح الله می شناسند ساکن تجن است و فقط در آنجا کشاورزی...

236 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران رشته کامل: 30,000 تومان صفحه شخصی و خرید
حبیب حسین  زارعی

حبیب حسین زارعی

حبیب الله زارعی که در منطقه او را به حبیب حسین می شناسند 67 سال سن دارد.  او صاحب 3 دختر و 4 پسر است و...

272 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران رشته کامل: 34,000 تومان صفحه شخصی و خرید
حاجی لطفعلی نجفی

حاجی لطفعلی نجفی

لطفعلی نجفی که در منطقه او را به حاجی لطفعلی می شناسند 8 فرزند دارد. 4 دختر و 4 پسر که تنها یک پسرش...

270 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از کود حیوانی استفاده می کند. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران رشته کامل: 34,000 تومان صفحه شخصی و خرید
محمدعلی عجمی

محمدعلی عجمی

محمدعلی عجمی از کشاورزان روستای تجن شهرستان قاین است که 5 دختر و 1 پسر دارد. از میان این 6 فرزند،...

254 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران رشته کامل: 32,000 تومان صفحه شخصی و خرید
قربان دهقانی

قربان دهقانی

قربان دهقانی کشاورز روستای تجن در حوالی قاین است که 5 پسر و 1 دختر دارد. او علاوه بر زعفران، گندم و جو...

229 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران رشته کامل: 30,000 تومان صفحه شخصی و خرید
روح الله زارعی

روح الله زارعی

روح‌الله زارعی کشاورزی 70 ساله اهل روستای تجن شهر قاین است. او دارای 9 فرزند؛ 6 پسر و 3 دختر...

226 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران رشته کامل: 30,000 تومان صفحه شخصی و خرید
حجی سِی

حجی سِی

حاجی حسین حاجی نژاد، یک کشاورز با تجربه و خردمند است. او با بیش از نیم قرن تجربه در کشت و کار زعفران...

این کشاورز دانشنامه زنده زعفران است. 282 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از کود حیوانی استفاده می کند. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
حسین طالبی

حسین طالبی

بنده حسین طالبی، فرهنگی هستم. همسرم هم فرهنگی است و در مقطع ابتدایی تدریس می کنیم. متولد 1351 هستم. سه...

این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
حجی ممدسن کلی باسو

حجی ممدسن کلی باسو

او ده تا فرزند دارد. به جز دو فرزندش بقیه ازدواج کرده اند و اکنون نوه های فراوان دارد. او از نسل اول کشاورزهای...

این کشاورز دانشنامه زنده زعفران است. 246 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از کود حیوانی استفاده می کند. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
رضا مدلیو

رضا مدلیو

رضا مدلیو دو دختر و دو پسر دارد که هر چهار تا متاهل هستن و شش نوه دارد. او پیش از این از شهرهای بزرگ اطراف...

237 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
علیرضا حقگو

علیرضا حقگو

علیرضا حقگو پسر و فرزند ارشد یک خانواده ای است که ده تا فرزند دارند. خودش چهار فرزند دارند که بعضی ازدواج...

این کشاورز از کود حیوانی استفاده می کند. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
حاجی حسن زارعکار

حاجی حسن زارعکار

حاجی حسن زارعکار فرزند سوم یک خانواده ی شش نفره است که نسل اندر نسل کشاورز بوده اند از همین جهت است که...

240 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از کود حیوانی استفاده می کند. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
رضای حجی علی

رضای حجی علی

رضا زارعی در تجن به رضای حجی علی معروف است. او از کشاورزان قدیم و با تجربه روستای تجن است. رضای حجی علی...

248 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
استاعلی اکبر صحرانورد

استاعلی اکبر صحرانورد

استا علی اکبر صحرانورد یکی از کشاورزان باسابقه روستای فلک است. او درگذشته استاد بنایی بودو برای همین...

193 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از کود حیوانی استفاده می کند. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
غلامحسن زراعتکار

غلامحسن زراعتکار

غلامحسن زراعتکار کشاورز 57 ساله روستای کره شهرستان قائن است. مردم قائن روستای کره را می شناسند و همه...

188 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
علی حَجی سِی

علی حَجی سِی

علی حاجی نژاد، فرزند حجی سی از کشاورزان خوب کشمون...

275 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از کود حیوانی استفاده می کند. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
عیسی علی

عیسی علی

آقای عیسی زارعی با نام محلی عیسی علی، کشاورزی از تجن است که به همراه همسر و 2 دختر و 1 پسر خود...

275 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
رمضان محسن زاده

رمضان محسن زاده

رمضان محسن زاده متولد 1314 است. او از کودکی به کشاورزی علاقه داشت و هیچ وقت به دنبال کار دیگری نرفت و همچنان...

250 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
کلی ممد عجم زاده

کلی ممد عجم زاده

محمد عجم زاده که به کلی ممد معروف است 74 سال دارد. او پدر 5 فرزند است. 3 پسر و2 دختر که از آن ها 10 نوه دارد....

270 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
ممد گلو زارعی

ممد گلو زارعی

محمدحسن زارعی با 71 سال سن که در منطقه او را به نام ممد گلو می‌شناسند، از کشاورزان روستای...

252 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
برات زارعی

برات زارعی

برات زارعی یکی از کشاورز های خوش‌ذوق و دوست‌داشتنی اهل روستای تجن شهر قاین...

237 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
محمدرضا زارعی

محمدرضا زارعی

محمدرضا زارعی فرزند حاجی برات، از کشاورزان روستای تجن شهرستان قاین است که 3 پسر و 1 دختر دارد. 2 فرزند...

249 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
ننه‌ی رضا

ننه‌ی رضا

خانم نساء عرب که اهالی روستا او را با نام ننه‌ی رضا می‌شناسند، اولین کشاورز زن...

233 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از کود حیوانی استفاده می کند. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید
رضای حسن قُربو

رضای حسن قُربو

آقای محمدرضا زارعی‌زاده اهل روستای تجن در شهر قاین است. مردم محلی او را با نام رضای حسن قُربو...

241 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
صفحه شخصی و خرید