کاور
بی بی حکیمه حسینی

بی بی حکیمه حسینی

بی بی حکیمه حسینی بانوی تولیدکننده محصولات خانگی هستن که توی شهرستان...

خرید چای ترشخرید کشک زردخرید ادویه آچار

بیوگرافی بی بی حکیمه حسینی

بی بی حکیمه حسینی بانوی تولیدکننده محصولات خانگی هستن که توی شهرستان هامون با جمعی از خانم‌های روستایی یک کسب و کار محلی رو راه اندازی کردن.

ایشون متولد سال 72 هستن و به تازگی هم مادر شدن.

بی بی حکیمه سال 99 با 20 نفر از خانم‌هایی که همه به نوعی محصولات محلی تولید میکردن گروهی رو ساختن. هدفشون حمایت از بانوانی بود که کسب و کارهای کوچکی دارن. 

بیشتر تولیداتشون بر پایه گندمه که محصول کشاورزی منطقه هستش.

whatsapp