زعفران رشته کامل از حسن طوری

زعفران رشته کامل از حسن طوری

 • بسته‌بندی محصول
  قوطی یک مثقالی
 • سود کشاورز
  ۳۰٪ پول بیشتر برای کشاورز
 • شناسنامه محصول
  با شناسنامه و نتیجه آزمایش
 • درباره کشاورز
 • زعفران رشته کامل چیست
حسن طوری
حسن طوری

زعفران برداشت 1397

زعفران برداشت آبان 97

آقای حسن طوری کشاورزی اهل شهر اسفدن از شهرستان قائن است. او متولد 1351 است. ثمره ی زندگی این کشاورز یک فرزند دختر و سه پسر می باشد، پسر بزرگ خانواده خدمت سربازی را به اتمام رسانده و به دنبال شغل است، پسر دوم و تک دختر خانواده محصل هستند و پسر ته تغاری خانواده  دو و نیم سال سن دارد.

زعفران رشته کامل

رشته های زعفران در اصل به صورت تمام قرمز نیستند. بلکه یک بخش زرد رنگ نیز دارند. این بخش زرد رنگ هم بخشی از زعفران است. زعفران رشته کامل در واقع رشته های زعفران در فرم اصلی شان، بعد از جدا شدن از گل زعفران می باشد. تمام کشاورزان منطقه قائن، خودشان زعفران را به صورت رشته کامل استفاده می کنند.