زعفران سرگل از معصومه حبیب الله

زعفران سرگل از معصومه حبیب الله

  • درباره کشاورز
معصومه حبیب الله
معصومه حبیب الله

 خانم معصومه حبیب الله توی 16 سالگی ازدواج کردن و اوایل زندگیشون به چناران مهاجرت می کنن و اونجا سرایداری باغی رو بر عهده می گیرن ، بعد از دو سال  وقتی می بینن که خرج و مخارج توی شهر دیگه به صرفه نیست تصمیم می گیرن تا به روستا برگردن و همونجا مشغول کشاورزی می شن.