زعفران رشته کامل از اِستا مَمَّد

زعفران رشته کامل از اِستا مَمَّد

 • بسته‌بندی محصول
  قوطی یک مثقالی
 • سود کشاورز
  ۳۰٪ پول بیشتر برای کشاورز
 • شناسنامه محصول
  با شناسنامه و نتیجه آزمایش
61,000 تومان
 • درباره کشاورز
 • زعفران رشته کامل چیست
اِستا مَمَّد
اِستا مَمَّد

زعفران برداشت آبان 98

آقای محمد حسن افشاری کشاورزی اهل روستای خونیک تجن از توابع شهرستان قائن هستند. او متولد 1340می باشد و ثمره ی زندگی اش 3 فرزند دختر و 4 پسر می باشد، همه ی فرزندان ازدواج کرده اند و در خونیک تجن، بیرجند و گناباد ساکن هستند. او در کنار کشاورزی یک استاد قالی بافی نیز می باشد، به همین جهت مردم محلی او را با نام اِستا مَمَّد (استاد محمد) می شناسند.

زعفران رشته کامل

رشته های زعفران در اصل به صورت تمام قرمز نیستند. بلکه یک بخش زرد رنگ نیز دارند. این بخش زرد رنگ هم بخشی از زعفران است. زعفران رشته کامل در واقع رشته های زعفران در فرم اصلی شان، بعد از جدا شدن از گل زعفران می باشد. تمام کشاورزان منطقه قائن، خودشان زعفران را به صورت رشته کامل استفاده می کنند.