زعفران رشته کامل از ابراهیم حَجی موسی

زعفران رشته کامل از ابراهیم حَجی موسی

 • بسته‌بندی محصول
  قوطی یک مثقالی
 • سود کشاورز
  ۳۰٪ پول بیشتر برای کشاورز
 • شناسنامه محصول
  با شناسنامه و نتیجه آزمایش
 • درباره کشاورز
 • زعفران رشته کامل چیست
ابراهیم حَجی موسی
ابراهیم حَجی موسی

زعفران برداشت آبان 98

محمد رضا عارف نژاد کشاورزی اهل روستای خُنجوک و ساکن شهرستان قائن است. مردم محلی اورا با نام ابراهیم حَجی موسی (ابراهیم فرزند حاج موسی) می شناسند. او 47 سال سن دارد، این مرد زحمت کش و پرتلاش در کنار کار کشاورزی حدود 12 سال است که دهیار خُنجوک است، همچنین کارمند چاپخانه ای در شهر قاین نیز می باشد. ثمره ی زندگی او دو فرزند پسر است که هر دو در حال تحصیل هستند .

زعفران رشته کامل

رشته های زعفران در اصل به صورت تمام قرمز نیستند. بلکه یک بخش زرد رنگ نیز دارند. این بخش زرد رنگ هم بخشی از زعفران است. زعفران رشته کامل در واقع رشته های زعفران در فرم اصلی شان، بعد از جدا شدن از گل زعفران می باشد. تمام کشاورزان منطقه قائن، خودشان زعفران را به صورت رشته کامل استفاده می کنند.