زعفران رشته کامل از علی حَجی سِی

زعفران رشته کامل از علی حَجی سِی

 • بسته‌بندی محصول
  قوطی یک مثقالی
 • سود کشاورز
  ۳۰٪ پول بیشتر برای کشاورز
 • شناسنامه محصول
  با شناسنامه و نتیجه آزمایش
62,000 تومان
 • درباره کشاورز
 • زعفران رشته کامل چیست
علی حَجی سِی

برداشت آبان 98

علی حاجی نژاد کشاورزی  اهل شهرستان قاین است، او فرزند حجی سی از کشاورزان خوب کشمون است.

حجی سی اولین کشاورز عضو کشمون بود، مردی پر تلاش که به "سالار" معروف بود (کشاورزها به کسی سالار می گویند که در کشاورزی تبدیل به یک مرجع شده است و سایرین برای چند و چون کشت و کار خود به او رجوع می کنند).

زعفران رشته کامل

رشته های زعفران در اصل به صورت تمام قرمز نیستند. بلکه یک بخش زرد رنگ نیز دارند. این بخش زرد رنگ هم بخشی از زعفران است. زعفران رشته کامل در واقع رشته های زعفران در فرم اصلی شان، بعد از جدا شدن از گل زعفران می باشد. تمام کشاورزان منطقه قائن، خودشان زعفران را به صورت رشته کامل استفاده می کنند.