محصول جدید کشمون چی می‌تونه باشه؟

زعفران رشته کامل از غُلُمرضای دُرودی

زعفران رشته کامل از غُلُمرضای دُرودی

 • بسته‌بندی محصول
  قوطی یک مثقالی
 • سود کشاورز
  ۳۰٪ پول بیشتر برای کشاورز
 • شناسنامه محصول
  با شناسنامه و نتیجه آزمایش
62,500 تومان
 • درباره کشاورز
 • زعفران رشته کامل چیست
غُلُمرضای دُرودی
غُلُمرضای دُرودی

زعفران برداشت آبان 97

غلامرضا درودی کشاورزی اهل روستای رُمُشتیک شهرستان قائن است. مردم محلی این کشاورز را با نام غُلُمرضای درودی می‌شناسند.

این کشاورز متولد 2/1/1333 دارای دو فرزند پسر و چهار دختر است، از میان فرزندان یک پسر و دو دختر در رُمُشتیک و یک پسر و دو دختر دیگر هرکدام در شهرهای قاین، قوچان و مشهد زندگی می‌کنند.

 

زعفران رشته کامل

رشته های زعفران در اصل به صورت تمام قرمز نیستند. بلکه یک بخش زرد رنگ نیز دارند. این بخش زرد رنگ هم بخشی از زعفران است. زعفران رشته کامل در واقع رشته های زعفران در فرم اصلی شان، بعد از جدا شدن از گل زعفران می باشد. تمام کشاورزان منطقه قائن، خودشان زعفران را به صورت رشته کامل استفاده می کنند.