ریشه زعفران از اسماعیل غُلُمسِی

ریشه زعفران از اسماعیل غُلُمسِی

21,500 تومان
  • درباره کشاورز
  • نتیجه آزمایش
اسماعیل غُلُمسِی
اسماعیل غُلُمسِی

زعفران برداشت 1398/08/01

اسماعیل در سال 92 به مدت 8 ماه به خدمت مقدس سربازی میره که پس از آن موفق میشه به استخدام نیروی انتظامی دربیاد. او به دلیل کافی نبودن درآمد کارمندی برای زندگیش به کار کشاورزی نیز مشغول میشه  و توی زمینایی که از پدر بهشون رسیده کار میکنه.  محصول اصلی که کشت میکنه زعفران و زرشکه .
 

ریشه زعفران

نتیجه آزمایش ریشه زعفران