کشمش بی دانه آفتابی از محمد ابراهیم اسلامی

کشمش بی دانه آفتابی از محمد ابراهیم اسلامی

29,000 تومان
  • درباره کشاورز
  • نتیجه آزمایش
محمد ابراهیم اسلامی
محمد ابراهیم اسلامی

کشمش برداشت 1398/06/27

آقای محمد ابراهیم اسلامی کشاورزی اهل روستای جَرَندَق از توابع شهرستان تاکستان در استان قزوین است. او متولد 1348 می باشد و ثمره ی زندگی اش 2 فرزند پسر می باشد. آقای اسلامی کشاورزی را که شغل نیاکان او بوده است از کودکی در کنار پدر مرحوم خود آموخته است و به آن را با عشق ادامه می دهد.

 

کشمش بی دانه آفتابی

نتیجه آزمایش کشمش بی دانه آفتابی