عسل خارشتر از حَجی فرهاد مصطفی پور

عسل خارشتر از حَجی فرهاد مصطفی پور

  • درباره زنبوردار
حَجی فرهاد مصطفی پور
حَجی فرهاد مصطفی پور

حاجی فرهاد مصطفی پور کندودار اهل شهرستان قائن، متولد 1352 است.  این کندودار 1 فرزند دختر و 2 پسر دارد و معلم ابتدایی است، کندوداری را حدود 14 سال پیش شروع کرده است، و امروز تعداد  60 عدد کندو دارد.