خرما خاصویی از علی آلاد

خرما خاصویی از علی آلاد

41,000 تومان
  • درباره کشاورز
  • نتیجه آزمایش
علی آلاد
علی آلاد

خرما برداشت 1398/08/14

آقای علی رسالت باغ داری اهل استان فارس ، شهرستان لارستان و شهر لار است.
مردم محلی او را با نام  علی آلاد می شناسند.
این کشاورز متولد 1340 است. ثمره زندگی او  یک فرزند پسر که فوق لیسانس آی تی دارد و دو دختر خانم که یکی محصل و دبیرستانی است و دیگری دانشجـــــوی مقطع کارشنـــاسی رشتـه فرش دانشگاه هنر اصفهان می باشد.

خرما خاصویی

نتیجه آزمایش خرما خاصویی