ریشه زعفران از موسای حسن

ریشه زعفران از موسای حسن

21,500 تومان
  • درباره کشاورز
  • نتیجه آزمایش
موسای حسن
موسای حسن

زعفران برداشت 1398/08/15

زعفران برداشت آبان 98

موسای حسن (موسی فرزند حسن) نام محلی آقای موسی فلکی است. کشاورزی سالخورده متولد سال 1323 که در روستای رومِشتیک از توابع شهر قائن زندگی می‌کند.

این کشاورز 2 پسر و 4 دختر دارد که همگی متأهل شده‌اند و از این فرزندانش 7 نوه دارد. یکی از پسرهایش در مشهد مشغول به کار است و دیگر پسرش در روستا کشاورزی می‌کند. دخترهایش خانه‌دار هستند.

ریشه زعفران

نتیجه آزمایش ریشه زعفران