زعفران رشته کامل از عباس علی پور مقدم

زعفران رشته کامل از عباس علی پور مقدم

 • بسته‌بندی محصول
  قوطی یک مثقالی
 • سود کشاورز
  ۳۰٪ پول بیشتر برای کشاورز
 • شناسنامه محصول
  با شناسنامه و نتیجه آزمایش
 • درباره کشاورز
 • زعفران رشته کامل چیست
 • نتیجه آزمایش
عباس علی پور مقدم
عباس علی پور مقدم

زعفران برداشت 1398/08/01

آقای عباس علی پور مقدم کشاورزی اهل روستای پهنائی از توابع شهرستان قائن است . این کشاورز جوان متولد 1368 می باشد که ثمره ی زندگی او یک فرزند پسر چهار ساله می باشد. عباس کارمند اداره زندان قائن می باشد و در کنار این شغل به کشاورزی که حرفه پدری او بوده، علاقه مند شده است و به آن مشغول است.

زعفران رشته کامل

رشته های زعفران در اصل به صورت تمام قرمز نیستند. بلکه یک بخش زرد رنگ نیز دارند. این بخش زرد رنگ هم بخشی از زعفران است. زعفران رشته کامل در واقع رشته های زعفران در فرم اصلی شان، بعد از جدا شدن از گل زعفران می باشد. تمام کشاورزان منطقه قائن، خودشان زعفران را به صورت رشته کامل استفاده می کنند.

زعفران رشته کامل

نتیجه آزمایش زعفران رشته کامل