زرشک پفکی از حسین حَجی

زرشک پفکی از حسین حَجی

 • بسته‌بندی محصول
  پاکت 150 گرمی
 • سود کشاورز
  ۳۰٪ پول بیشتر برای کشاورز
 • شناسنامه محصول
  با شناسنامه و نتیجه آزمایش
 • درباره کشاورز
 • زرشک پفکی چیست
حسین حَجی
حسین حَجی

زرشک برداشت 1398/08/12

زرشک برداشت 98

حسین اعتمادی کلاته مزار کشاورزی اهل روستای کلاته مزار و ساکن شهر قائن است. مردم محلی او را با نام حسین حَجی (حسین فرزند حاجی) می شناسند. این کشاورز با تجربه دارای سه فرزند پسر و دو دختر است.

او پس از زلزله ای که در سال 1376 اتفاق می افتد مجبور به ترک روستای خود می شود و به شهر قائن نقل مکان می کند، اما کشاورزی اش همچنان در روستا جریان دارد.

زرشک پفکی