کاور
حسی حَجی

حسی حَجی

حسین اعتمادی کلاته مزار کشاورزی اهل روستای کلاته مزار و ساکن شهر قائن است. مردم...

خرید زرشک پفکی

بیوگرافی حسی حَجی

حسین اعتمادی کلاته مزار کشاورزی اهل روستای کلاته مزار و ساکن شهر قائن است. مردم محلی او را با نام حسین حَجی (حسین فرزند حاجی) می شناسند. این کشاورز با تجربه دارای سه فرزند پسر و دو دختر است.

او پس از زلزله ای که در سال 1376 اتفاق می افتد مجبور به ترک روستای خود می شود و به شهر قائن نقل مکان می کند، اما کشاورزی اش همچنان در روستا جریان دارد.

قصه ی زندگی حسین حَجی

 

کشاورز زرشک

 

زمین های او در کشمون های کلاته چادور، خداداد،جلگه قَضی و باغ پِی خونه (اسامی محلی مکان قرار گیری زمین ها) واقع شده است. این زمین ها از طریق قنات و رودخانه آبیاری می شوند.

 

زرشک ناب قائنات

 

حسین حَجی  فقط از کود حیوانی در کشاورزی استفاده می کند. او کشاورزی را از پدر مرحوم خود آموخته است و در کنار آن تعدادی دام برای مصرف شخصی نیز دارد.

 

زرشک اصل

 

همچنین حسین و خانواده خود حرفه قالی بافی را آموخته و به این کار هم مشغول هستند.

 

زرشک

 

آقای حسین اعتمادی کلاته مزار  از زندگی خود راضی و آرزوی او سر و سامان گرفتن فرزندانش و سلامتی خانواده  است.

whatsapp