زرشک پفکی از حَجی مَمَّد سَن

زرشک پفکی از حَجی مَمَّد سَن

39,000 تومان
  • درباره کشاورز
حَجی مَمَّد سَن
حَجی مَمَّد سَن

زرشک برداشت 1398/08/14

حاج محمد حسن خیربین جینان کشاورزی اهل روستای جینان از توابع شهرستان قائن است. مردم محلی او را با نام حَجی مَمَّد سَن صدا می زنند. این کشاورز متولد  1345 است و  دارای یک فرزند پسر و سه دختر می باشد. فرزندان همگی ازدواج کرده اند و در شهرهای قائن و مشهد زندگی می کنند.