محصول جدید کشمون چی می‌تونه باشه؟

زعفران رشته کامل از مَمَّد اِبرام

زعفران رشته کامل از مَمَّد اِبرام

 • بسته‌بندی محصول
  قوطی یک مثقالی
 • سود کشاورز
  ۳۰٪ پول بیشتر برای کشاورز
 • شناسنامه محصول
  با شناسنامه و نتیجه آزمایش
61,000 تومان
 • درباره کشاورز
 • زعفران رشته کامل چیست
مَمَّد اِبرام
مَمَّد اِبرام

زعفران برداشت آبان 98

آقای محمد لعل کشاورزی اهل روستای نوغاب حاجی آباد شهرستان قائن است. مردم محلی او را با نام مَمَّد اِبرام ( محمد فرزند ابراهیم ) می شناسند. او متولد 1361 است. ثمره ی زندگی این کشاورز یک فرزند دختر و یک پسر می باشد، دختر خانواده هفت سال و  پسر ته تغاری یک سال و چهار ماه سن دارد.

زعفران رشته کامل

رشته های زعفران در اصل به صورت تمام قرمز نیستند. بلکه یک بخش زرد رنگ نیز دارند. این بخش زرد رنگ هم بخشی از زعفران است. زعفران رشته کامل در واقع رشته های زعفران در فرم اصلی شان، بعد از جدا شدن از گل زعفران می باشد. تمام کشاورزان منطقه قائن، خودشان زعفران را به صورت رشته کامل استفاده می کنند.