زعفران رشته کامل از حسن حُسِی نِگارو

زعفران رشته کامل از حسن حُسِی نِگارو

 • بسته‌بندی محصول
  قوطی یک مثقالی
 • سود کشاورز
  ۳۰٪ پول بیشتر برای کشاورز
 • شناسنامه محصول
  با شناسنامه و نتیجه آزمایش
 • درباره کشاورز
 • زعفران رشته کامل چیست
حسن حُسِی نِگارو
حسن حُسِی نِگارو

زعفران برداشت آبان 97

محمد حسن خاکی کشاورزی اهل شهرستان قائن است. مردم محلی اورا با نام حسن حُسِی نِگارو (حسن فرزند حسین نِگارو) می شناسند. نِگارو لقب پدر مرحوم حسن می باشد، علت نامگذاری این لقب به این جهت بوده که پدر صدای بسیار دلنشینی داشته و همیشه یک شعر معروف با مضمون (نگار نازنین) زمزمه می کرده است.

حسن 57 سال سن دارد، بازنشسته ی بانک صادرات است و بعد از بازنشستگی حدود 6 سال است که به کار کشاورزی مشغول است. او دارای دو فرزند دختر و یک پسر می باشد.

زعفران رشته کامل

رشته های زعفران در اصل به صورت تمام قرمز نیستند. بلکه یک بخش زرد رنگ نیز دارند. این بخش زرد رنگ هم بخشی از زعفران است. زعفران رشته کامل در واقع رشته های زعفران در فرم اصلی شان، بعد از جدا شدن از گل زعفران می باشد. تمام کشاورزان منطقه قائن، خودشان زعفران را به صورت رشته کامل استفاده می کنند.