زعفران رشته کامل از مَمَّد علی کاویان فر

زعفران رشته کامل از مَمَّد علی کاویان فر

64,000 تومان
  • درباره کشاورز
مَمَّد علی کاویان فر
مَمَّد علی کاویان فر

محمد علی کاویان فر کشاورزی اهل روستای محمد آباد پسکوه شهرستان قائن است،  مردم محلی او را با نام مَمَّد علی کاویان فر  می شناسند.

این کشاورز متولد 1359 دارای سه فرزند است، دو دختر و یک پسر ثمره زندگی او هستند.