زعفران رشته کامل از مَمَّد علی کاویان فر

زعفران رشته کامل از مَمَّد علی کاویان فر

 • بسته‌بندی محصول
  قوطی یک مثقالی
 • سود کشاورز
  ۳۰٪ پول بیشتر برای کشاورز
 • شناسنامه محصول
  با شناسنامه و نتیجه آزمایش
62,000 تومان
 • درباره کشاورز
 • زعفران رشته کامل چیست
مَمَّد علی کاویان فر
مَمَّد علی کاویان فر

محمد علی کاویان فر کشاورزی اهل روستای محمد آباد پسکوه شهرستان قائن است،  مردم محلی او را با نام مَمَّد علی کاویان فر  می شناسند.

این کشاورز متولد 1359 دارای سه فرزند است، دو دختر و یک پسر ثمره زندگی او هستند.      

زعفران رشته کامل

رشته های زعفران در اصل به صورت تمام قرمز نیستند. بلکه یک بخش زرد رنگ نیز دارند. این بخش زرد رنگ هم بخشی از زعفران است. زعفران رشته کامل در واقع رشته های زعفران در فرم اصلی شان، بعد از جدا شدن از گل زعفران می باشد. تمام کشاورزان منطقه قائن، خودشان زعفران را به صورت رشته کامل استفاده می کنند.