کاور
رضا مقدم

رضا مقدم

محمد رضا محمدی مقدم کشاورزی اهل روستای امحمد آباد پسکوه شهرستان...

تمام شده است

متاسفانه موجودی محصول رضا مقدم تمام شده است.

برای مشاهده سایر کشاورزها اینجا کلیک نمایید

بیوگرافی رضا مقدم

محمد رضا محمدی مقدم کشاورزی اهل روستای امحمد آباد پسکوه شهرستان قائن است، مردم محلی او را با نام رضا مقدم می شناسند.

این کشاورز 52 ساله دارای 3 فرزند می باشد، یک دختر 12 ساله و دو پسر 27 و 18 ساله،  که هر دو پسر او ازدواج کرده اند، ثمره زندگی او هستند.

قصه زندگی رضا مقدم

 

زعفران اصل قائنات

 

زمین های‌ کشاورزی آقا رضا در محل کشمون چاه پنج تن و چاه ابراهیم قرار دارند و آبیاری این زمین ها نیز از همین چاه ها صورت می گیرد. کشاورزی او به صورت ( بَزگَر، باداری ) انجام می شود، به این ترتیب که زمین و آب متعلق به بادار و کار کشت و برداشت با بَزگَر می باشد و در نهایت محصول به دست آمده بین این دو تقسیم می شود. ( رضا بَزگَر است ).

 

خرید زعفران

 

رضا مقدم در کشاورزی از کود حیوانی و کبوتر استفاده می کند و در تمام مراحل کشاورزی خانواده او همراهش هستند. او در کنار کشاورزی راننده تاکسی است، به جمع آوری سنگ های قیمتی علاقه دارد و در کارهای خیر و مردمی نیز دستی بر آتش دارد و در حال حاضر مدیر افتخاری کارگاه قالی بافی جامعه نیکوکاری ابرار در روستا می باشد.  

 

کشاورز زعفران کار

 

محمد رضا محمدی مقدم دوست دارد در آینده کشاورزی خود را توسعه بدهد همچنین آرزو دارد بتواند فرزندانش را سرو سامان بدهد. وقتی در مورد آرزویش برای خودش پرسیدیم گفت آرزو از ما دیگه گذشته ...

whatsapp