کاور
مجتبی مهربانی

مجتبی مهربانی

زعفران برداشت آبان 98 مجتبی مهربانی...

260 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
خرید زعفران سرگل

بیوگرافی مجتبی مهربانی

زعفران برداشت آبان 98

مجتبی مهربانی کشاورزی اهل شهرستان نیشابور است که کار کشاورزی خود را در نیشابور انجام می دهد اما در حال حاضر ساکن مشهد است.

این کشاورز جوان متولد 1366 دارای یک فرزند پسر هشت ساله است.

قصه زندگی مجتبی مهربانی

 

زعفران دست رنج کشاورز

 

زمین‌های کشاورزی مجتبی از طریق چاه صالح آباد و چاه شاه آباد آبیاری می شود. او قبل از مشغول شدن به کار کشاورزی بیکار بوده و طی آشنایی که با محمد قائم پناه بنیانگزار کشمون بدست می آورد در مدرسه طبیعت مشهد شاغل می شود و در حال حاضر در کنار این شغل، کشاورزی را  نیز انجام می دهد. او علاوه بر کاشت زعفران، گوجه هم بعمل می آورد.

 

زعفران کشمون

 

 

مجتبی مهربانی در تمام مراحل کشاورزی همسر  او در کنارش است. مجتبی می گوید اوایل که برای کارهای کاشت زعفران عرفان پسرش را به روستا می آورد او اصلا احساس رضایت نداشت اما بعد که زعفران ها سر از خاک بیرون آوردند و زمین سر سبز شد ارتباط عرفان هم خیلی خوب شده بطوری که در حال حاضر او یک قطعه زمین را برای خود سنگ چین کرده و در مراحل آبیاری نیز خودش کمک می کند .

 

زعفران اصل قائنات

 

مجتبی مهربانی دوست دارد کشاورزی خود را توسعه ببخشد و آرزویش برگشتن به روستا و در کنار پدر و مادر زندگی کردن است تا یک زندگی آرام را تجربه نماید.