کاور
خورشید و طلا

خورشید و طلا

خانواده خورشید و طلا   آقا خورشید و شاه‌طلا...

خرید روغن حیوانی بز عشایر

بیوگرافی خورشید و طلا

خانواده خورشید و طلا

 

آقا خورشید و شاه‌طلا خانوم، خانواده‌ای از طایفه چاربری-تیره مختاری که هم اسمشون قشنگه و هم رسمشون. لب آقا خورشید همیشه به خنده بازه و با روی باز و دست و دلی گشاده از مهموناش پذیرایی می‌کنه. شاه‌طلا خانوم هم از شیرزنان زبر و زرنگ بختیاریه که به گفته خودش با زندگی عشایری احساس آزادی و رهایی می‌کنه.

کشک و روغنی که شاه طلا خانوم درست می‌کنه، مثل اسمش واقعا طلاست چرا که گله‌های بز و میش این خانواده توی بهترین و طبیعی‌ترین مراتع چرا می‌کنن و هیچ گونه مواد غیر طبیعی بهشون اضافه نمی‌شه.

توی کشمون اولین باره که از خانواده عشایر عزیز محصولات طبیعی دست‌سازشون رو آوردیم.

 شما می‌تونین کشک خشک، کشک آسیاب شده و روغن رو از این خونواده تهیه کنید و طعم بی نظیر محصول سالم عشایر رو بچشید.

whatsapp