کاور
رسان گزکار

رسان گزکار

رسان گزکار کشاورز اهل روستای برج محمد در خراسان جنوبیه. آقا رسان کشاورزی...

خرید زرشک پفکی

بیوگرافی رسان گزکار

رسان گزکار کشاورز اهل روستای برج محمد در خراسان جنوبیه. آقا رسان کشاورزی رو از بیست سال پیش که خدمت سربازی رو به پایان رسونده بود شروع کرده. کشاورزی رو از پدرش یاد گرفته و به این کار خیلی علاقه داره. 

آقا رسان محصول زرشک خودش رو به کشمون آورده و برای به عمل آوردن این محصول، فقط از کود حیوانی استفاده کرده و از هیچ کود و سم شیمیایی استفاده نکرده. 

روستای برج محمد چندساله که دچار خشکسالی شدیدی شده و آب قنات این روستا کم شده که این یک چالش برای کشاورزهای این روستا از جمله آقای گزکار بوده.

 

whatsapp