کاور
حسن عیسی

حسن عیسی

حسن همدمی کشاورز 33 ساله اهل قائنه که بین مردم محلی با نام حسن عیسی شناخته میشه.  زمین‌های کشاورزی...

تمام شده است

متاسفانه موجودی محصول حسن عیسی تمام شده است.

برای مشاهده سایر کشاورزها اینجا کلیک نمایید

بیوگرافی حسن عیسی

حسن همدمی کشاورز 33 ساله اهل قائنه که بین مردم محلی با نام حسن عیسی شناخته میشه.  زمین‌های کشاورزی حسن عیسی در نزدیکی روستای رومشتیک قرار داره و علاوه بر کشت زعفران در یک زمین دوهزار متری، به سنگ‌کاری هم مشغوله. حسن برای بهبود کیفیت محصول زعفرانش از کود حیوانی استفاده می‌کنه و آب چشمه رو برای آبیاری مزرعه‌ش به کار میبره. دوست داره تا بتونه در آینده محصول خودش رو افزایش بده و آرزوش اینه که همیشه خودش و خانواده‌ش سالم و خوشبخت باشند و شرایط هم بهتر بشه تا وضع و حال دل کشاورزها هم خوب بشه.

قصه زندگی حسن عیسی

حسن همدمی کشاورز 33 ساله اهل قائنه که بین مردم محلی با نام حسن عیسی شناخته میشه.  زمین‌های کشاورزی حسن عیسی در نزدیکی روستای رومشتیک قرار داره و علاوه بر کشت زعفران در یک زمین دوهزار متری، به سنگ‌کاری هم مشغوله. حسن برای بهبود کیفیت محصول زعفرانش از کود حیوانی استفاده می‌کنه و آب چشمه رو برای آبیاری مزرعه‌ش به کار میبره. دوست داره تا بتونه در آینده محصول خودش رو افزایش بده و آرزوش اینه که همیشه خودش و خانواده‌ش سالم و خوشبخت باشند و شرایط هم بهتر بشه تا وضع و حال دل کشاورزها هم خوب بشه.

whatsapp