کاور
مَمَّد حَجی قربو

مَمَّد حَجی قربو

آقای محمد رحیمی کشاورزی اهل روستای پهنایی از توابع شهرستان قائن است.  مردم محلی اورا با نام مَمَّد...

248 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
خرید زعفران رشته کامل

بیوگرافی مَمَّد حَجی قربو

آقای محمد رحیمی کشاورزی اهل روستای پهنایی از توابع شهرستان قائن است.
 مردم محلی اورا با نام مَمَّد حَجی قُربون (محمد فرزند حاج قربان )می شناسند. 
این کشاورز متولد 1367 است ثمره ی زندگی او یک فرزند دختر است.
او کشاورزی را از جوانی شروع کرده و تا به امروز به این حرفه مشغول است.
کشاورزی شغل پدری محمد آقا بوده و
 ایشان رفته رفته به این حرفه علاقه مند شدند .

whatsapp