کاور
مَمَّد حَجی قربو

مَمَّد حَجی قربو

آقای محمد رحیمی کشاورزی اهل روستای پهنایی از توابع شهرستان قائن است.  مردم محلی اورا با نام مَمَّد...

تمام شده است

متاسفانه موجودی محصول مَمَّد حَجی قربو تمام شده است.

برای مشاهده سایر کشاورزها اینجا کلیک نمایید

بیوگرافی مَمَّد حَجی قربو

آقای محمد رحیمی کشاورزی اهل روستای پهنایی از توابع شهرستان قائن است.
 مردم محلی اورا با نام مَمَّد حَجی قُربون (محمد فرزند حاج قربان )می شناسند. 
این کشاورز متولد 1367 است ثمره ی زندگی او یک فرزند دختر است.
او کشاورزی را از جوانی شروع کرده و تا به امروز به این حرفه مشغول است.
کشاورزی شغل پدری محمد آقا بوده و
 ایشان رفته رفته به این حرفه علاقه مند شدند .

whatsapp