کاور
حَجی غُلُم سِین برات

حَجی غُلُم سِین برات

آقای حاج غلام حسین محمد آبادی کشاورزی اهل روستای محمد آباد پسکوه...

269 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
خرید زعفران رشته کامل

بیوگرافی حَجی غُلُم سِین برات

آقای حاج غلام حسین محمد آبادی کشاورزی اهل روستای محمد آباد پسکوه از توابع شهرستان قائن است. مردم محلی او را با نام حَجی غُلُم سِین برات (حاج غلام حسین فرزند برات) می شناسند، این کشاورز با تجربه متولد 1332 می باشد. او 6 فرزد پسر و 3 دختر دارد که همگی ازدواج کرده اند و در روستای محمد آباد مشغول به کشاورزی، دامداری و خانه داری هستند.

قصه ی زندگی حَجی غُلُم سِین برات

 

کشاورز زعفران

 

زمین های کشاورزی حَجی غُلُم سِین در محل کِشمون چاه عدالت و چاه قنات قرار دارد. او علاوه بر زعفران، زیره سبز، چغندر، گندم و پنبه به صورت دیم و آبی کشت می کند.

 

زعفران اصل

 

 این کشاورز برای تولید محصول با کیفیت از کود حیوانی، خاک بیگانه و مقداری کود شیمیایی استفاده می کند.

 

زعفران گشمون

 

حَجی غُلُم سِین برات ابتدا دامدار بوده است و از حدود 30 سال پیش که چاه در محمد آباد احداث شده است، مشغول به کشاورزی می باشد.

 

زعفران اصل

 

خانواده او در مراحل مختلف کاشت و برداشت محصول یاری گر پدر هستند و او را تنها نمی گذارند. حاج غلام حسین محمد آبادی از زندگی خود راضی است به دلیل اینکه تقریبا به تمام آرزوها و خواسته های خود رسیده است، او در آینده نیز دوست دارد کشاورزی خود را ادامه بدهد.