کاور
مَمَّد رضا نیاز

مَمَّد رضا نیاز

آقای محمد رضا محمد آبادی نیاز کشاورزی اهل روستای محمد آباد پسکوه...

232 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
خرید زعفران نگین

بیوگرافی مَمَّد رضا نیاز

آقای محمد رضا محمد آبادی نیاز کشاورزی اهل روستای محمد آباد پسکوه از توابع شهرستان قائن است. این کشاورز جوان متولد 1371 می باشد که یکی از جوانترین کشاورزهای عضو کشمون به حساب می آید.  او در سال 1396 ازدواج کرده است و اکنون در حال ساختن منزل خود می باشد تا بتواند جشن عروسی خود را بر پا کند. 

قصه ی زندگی مَمَّد رضا نیاز

 

کشاورز

 

زمین های کشاورزی مَمَّد رضا نیاز در محل کِشمون چاه عرب قرار دارد. او علاوه بر زعفران، زیره سبز، چغندر، گندم و خربزه به صورت دیم و آبی کشت می کند.

 

زعفران اصل

 

 این کشاورز برای تولید محصول با کیفیت از کود حیوانی، خاک بیگانه و مقداری کود شیمیایی استفاده می کند.

آقا مَمَّد رضا کار کشاورزی را از کودکی در کنار پدر آموخته است و به آن علاقه مند است . ضمنا او در کنار کشاورزی راننده پایه یک نیز هست که به عنوان راننده، روی ماشین های سنگین کار می کند.

 

زعفران قائنات

 

مَمَّد رضا نیاز از زندگی خود راضی است چون سلامت است و دوست دارد یک اتومبیل سواری برای خود بخرد و در مورد آرزویش می گوید، انقدر درگیر بوده است که فرصت نشده به آن فکر بکند.

whatsapp