کاور
حبیب الله درودی

حبیب الله درودی

آقای حبیب الله درودی کشاورزی اهل روستای رومُشتیک از توابع شهرستان...

240 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
خرید زعفران سرگل

بیوگرافی حبیب الله درودی

آقای حبیب الله درودی کشاورزی اهل روستای رومُشتیک از توابع شهرستان قائن است. او متولد 1344می باشد و ثمره ی زندگی اش 3 فرزند دختر و 1 پسر می باشد، همه ی فرزندان ازدواج کرده اند و در رومُشتیک، مشهد و تیغدر ساکن هستند.

او از کودکی کشاورزی را آموخته و به آن علاقه مند شده است و شغل او تا کنون همین کار بوده است.

قصه ی زندگی حبیب الله درودی

 

کشاورز

 

زمین های کشاورزی حبیب الله در محل کِشمون رومُشتیک، کلاته ی مَمَّد حسینی و چاه شهید افروزی قرار دارد. آبیاری این زمین ها نیز از طریق چاه و قنات انجام می شود.

 

زعفران اصل

 

 این کشاورز برای تولید محصول بیشتر و با کیفیت تر از کود حیوانی، خاک بیگانه و کود شیمیایی استفاده می کنند. آقای درودی علاوه بر زعفران، زرشک نیز تولید می کند، که بخشی برای مصرف شخصی و ما بقی را به فروش می رساند.

 

زعفران قائنات

 

او از زندگی خود راضی است و دوست دارد کشاورزی خود را توسعه بدهد. آرزو دارد که خانواده اش سلامت باشند و در مانده به خلق نباشد.

whatsapp