کاور
حَتَم علی پور

حَتَم علی پور

آقای حاتم علی پور کشاورزی اهل روستای پهنایی شهرستان قائن است. مردم محلی او را با نام حَتَم...

249 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
خرید زعفران رشته کامل

بیوگرافی حَتَم علی پور

آقای حاتم علی پور کشاورزی اهل روستای پهنایی شهرستان قائن است. مردم محلی او را با نام حَتَم (حاتم) می شناسند. او متولد 1353 است، کارمند اداره برق شهرستان قاین و در کنار این کار به کشاورزی هم مشغول است. ثمره ی زندگی این کشاورز یک فرزند دختر و دو پسر می باشد. پسر بزرگ خانواده در هنرستان برق می خواند و قصد دارد راه پدر را ادامه بدهد، پسر دوم کلاس هفتم و دختر ته تغاری خانواده 5 سال سن دارد.

قصه زندگی حَتَم علی پور

 

زعفران اصل

 

زمین های کشاورزی آقا حاتم در محل کِشمون زَمّ سنگر، پهنایی واقع شده است، این زمین ها از پدر به او ارث رسیده و آبیاری آن ها نیز از چاه صورت می گیرد.

حَتَم علاوه بر زعفران، زرشک و پسته نیز به عمل می آورد. او در کاشت زعفران از کود حیوانی  و کود ارگانیک مخصوص زعفران استفاده می کند. همسر او نیز در مراحل مختلف برداشت زعفران همراهش هست.

 

زعفران کار نمونه

 

آقای علی پور از کودکی کنار دست پدر کشاوررزی را آموخته و به آن علاقه مند شده است او از بیل، چهار شاخ و تیلر برای کشت زعفران استفاده می کند. خاطره ای که در ذهن او باقی مانده از دوران کودکی این است که در آن زمان به علت بارش برف و باران های فراوان مقدار گل دهی زمین ها بسیار زیاد بود به طوری که مجبور بودند شب تا صبح را فقط نیم ساعت بخوابند و بقیه ساعات را گل پَرکنند. یک شب خانواده او را می فرستند تا از آشپزخانه وسیله ای را بیاورد اما از شدت خستگی توی آشپزخانه خوابش می برد.

 

زعفران دست رنج کشاورز

 

حاتم علی پور از زندگی احساس رضایت دارد، دوست دارد بعد از بازنشستگی کشاورزی خود را ادامه و توسعه بدهد و آرزویش سرو سامان گرفتن فرزندان و موفقیت آنها در زندگی می باشد.

 

whatsapp