کاور
حَجی علی مصطفی پور

حَجی علی مصطفی پور

حاج علی مصطفی پور کندودار 44 ساله، اهل شهرستان قائن می باشد. این کندودار 4 فرزند دارد 2 پسر و 2 دختر. پسر...

این عسل هیچگونه گرمایی برای رس‌شکنی ندیده است.
خرید عسل کِرِمی خارشتر و کلپوره

بیوگرافی حَجی علی مصطفی پور

حاج علی مصطفی پور کندودار 44 ساله، اهل شهرستان قائن می باشد. این کندودار 4 فرزند دارد 2 پسر و 2 دختر. پسر بزرگ حاج علی دانشجوی رشته کودک یاری است ، پسر  کوچکتر کلاس دهم است و مکانیک خودرو میخواند، دختر بزرگ حاج علی کلاس 5 ابتدایی است و دختر کوچک تر محصل کلاس دوم ابتدایی است . حاج علی مدیر مدرسه ابتدایی در شهرستان قاین است.

قصه حَجی علی مصطفی پور

 

کندودار

 

حاج علی 12 سال است که زنبورداری میکند و در حال حاضر 60 کندو دارد. او کندوهایش را در طول سال به مکان های مختلف منتقل می‌کند تا زنبورها بتوانند از شهد گل‌های گوناگون استفاده کنند. این مکان‌ها عمدتا در خراسان جنوبی در فصل بهار و خراسان رضوی در فصل پاییز قرار دارند.

 

عسل طبعی

 

زرشک، گون، خار، کلپوره، ترنجبین و پنبه گل‌هایی هستند که زنبورهای حاج علی برای تولید عسل با طعم‌های گوناگون، از آن‌ها تغذیه می‌کنند. از آنجایی که معمولا در ماه‌های دی و بهمن گلی برای تغذیه‌ی زنبور عسل وجود ندارد، این کندودار از عسل خود کندو، برای تغذیه‌ی زنبورهای کندو استفاده می‌کند.

 

کندودار نمونه

 

آرزوی حاج علی شفای کلیه بیماران و آرزوی موفقیت برای کلیه تولیدکنندگان است.