ریشه زعفران از علی خان

ریشه زعفران از علی خان

21,500 تومان
  • درباره کشاورز
  • نتیجه آزمایش
علی خان
علی خان

زعفران برداشت 1398/08/15

علی خان کشاورز زحمت کش اهل روستای محمد آباد پسکوه شهرستان قاین است. علی محمد آبادی نام شناسنامه ای این کشاورز است، اما اهالی روستا او را با نام علی خان می شناسند. ثمره ی زندگی او 5 فرزند است.

ریشه زعفران

نتیجه آزمایش ریشه زعفران