ریشه زعفران از غُلُمرضای دُرودی

ریشه زعفران از غُلُمرضای دُرودی

 • بسته‌بندی محصول
  قوطی یک مثقالی
 • سود کشاورز
  ۳۰٪ پول بیشتر برای کشاورز
 • شناسنامه محصول
  با شناسنامه و نتیجه آزمایش
 • درباره کشاورز
 • ریشه زعفران چیست
غُلُمرضای دُرودی

زعفران برداشت آبان 97

غلامرضا درودی کشاورزی اهل روستای رُمُشتیک شهرستان قائن است. مردم محلی این کشاورز را با نام غُلُمرضای درودی می‌شناسند.

این کشاورز متولد 2/1/1333 دارای دو فرزند پسر و چهار دختر است، از میان فرزندان یک پسر و دو دختر در رُمُشتیک و یک پسر و دو دختر دیگر هرکدام در شهرهای قاین، قوچان و مشهد زندگی می‌کنند.

 

ریشه زعفران

بخش سفیدرنگ زعفران رشته‌کامل که جدا شده است و به صورت جداگانه به فروش می‌رسد، این قسمت از زعفران دارای تمامی خواص و عطر زعفران است و تنها رنگ زعفران را دارا نمی‌باشد.