<<<<<<< HEAD
Responsive image

چرا مهمه زعفران تازه استفاده کنیم؟

گیاه زعفران سرشار از خواص درمانیه. حتی توی طب سنتی به عنوان دارو مورد استفاده قرار می‌گیره. اما این طلای سرخ دو تا خاصیت داره که خیلی مهم هستن؛ زعفران به دلیل متعادل کردن دو هورمون سرتونین و دوپامین شادی آوره و به خاطر داشتن آنتی اکسیدان، ضد سرطانه!(منبع)

وقتی زعفران تازه استفاده می‌کنیم، ترکیبات اصلی زعفران از جمله کروسین (عامل رنگ زعفران) و پیکروکروسین (عامل طعم زعفران) توی بالاترین میزان اثرگذاری خودشونن. به این معنی که قدرت رنگدهی زعفران، طعم زعفران و خواص مختلف اون، همگی توی بالاترین سطح خودشون قرار دارن.

خرید زعفران تازه برداشت آبان 98

زعفران سرگل مجتبی مهربانی

70,000 تومان سفارش

زعفران رشته کامل علی حَجی سِی

62,000 تومان سفارش

زعفران سرگل از کِلِی غُلُمرضا قاسمی

66,000 تومان سفارش

تفاوت زعفران تازه با غیرتازه

اگرچه زعفران از زمان برداشت تا 2 سال بعد خواص خودش رو حفظ می کنه و قابل استفاده‌ست، اما این نکته رو باید در نظر بگیریم که با گذشت زمان، کیفیت زعفران افت پیدا می‌کنه.

با گذشت زمان مواد تشکیل دهنده زعفران واکنش میدن و باعث افزایش عطر و بو میشه. اگه برای شما عطر زعفرون بیشتر از خاصیت و رنگدهی اهمیت داره پس ما بهتون پیشنهاد میکنیم که از زعفرون‌های سال گذشته استفاده کنید:

خرید زعفران برداشت آبان ماه 97 (برداشت سال گذشته)

زعفران رشته کامل از حسن حُسِی نِگارو

64,000 تومان سفارش

َزعفران رشته کامل از حسن عبدالله‌بیگ

65,000 تومان سفارش

=======
Responsive image

چرا مهمه زعفران تازه استفاده کنیم؟

گیاه زعفران سرشار از خواص درمانیه. حتی توی طب سنتی به عنوان دارو مورد استفاده قرار می‌گیره. اما این طلای سرخ دو تا خاصیت داره که خیلی مهم هستن؛ زعفران به دلیل متعادل کردن دو هورمون سرتونین و دوپامین شادی آوره و به خاطر داشتن آنتی اکسیدان، ضد سرطانه!(منبع)

وقتی زعفران تازه استفاده می‌کنیم، ترکیبات اصلی زعفران از جمله کروسین (عامل رنگ زعفران) و پیکروکروسین (عامل طعم زعفران) توی بالاترین میزان اثرگذاری خودشونن. به این معنی که قدرت رنگدهی زعفران، طعم زعفران و خواص مختلف اون، همگی توی بالاترین سطح خودشون قرار دارن.

خرید زعفران تازه برداشت آبان 98

زعفران سرگل مجتبی مهربانی

70,000 تومان سفارش

زعفران رشته کامل علی حَجی سِی

62,000 تومان سفارش

زعفران سرگل از کِلِی غُلُمرضا قاسمی

66,000 تومان سفارش

تفاوت زعفران تازه با غیرتازه

اگرچه زعفران از زمان برداشت تا 2 سال بعد خواص خودش رو حفظ می کنه و قابل استفاده‌ست، اما این نکته رو باید در نظر بگیریم که با گذشت زمان، کیفیت زعفران افت پیدا می‌کنه.

با گذشت زمان مواد تشکیل دهنده زعفران واکنش میدن و باعث افزایش عطر و بو میشه. اگه برای شما عطر زعفرون بیشتر از خاصیت و رنگدهی اهمیت داره پس ما بهتون پیشنهاد میکنیم که از زعفرون‌های سال گذشته استفاده کنید:

خرید زعفران برداشت آبان ماه 97 (برداشت سال گذشته)

زعفران رشته کامل از کِلِیلی شوری

63,000 تومان سفارش

َزعفران رشته کامل از حسن عبدالله‌بیگ

65,000 تومان سفارش

>>>>>>> 0e630a5788240d0b51cb7a7c689f46a29f91b51b