بسته بندی زعفران سرگل

خرید زعفران سرگل غُلُمرضای حَجی‌مَمَّد

 • بسته بندی فلزی 4.6 گرمی

 • با شناسنامه و نتیجه آزمایش

 • %30 پول بیشتر کشاورز

 • ارسال پست
  3 تا 5 روز کاری

 
کیفیت بیشتر قیمت کمتر
غُلُمرضای حَجی‌مَمَّد

غُلُمرضای حَجی‌مَمَّد

غلامرضا کشتگر کشاورزی از روستای فَلَک در توابع شهر قاین است. اهالی روستا او...

214 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
قوطی یک مثقالی زعفران سرگل: 59,000 تومانقوطی یک مثقالی زعفران رشته کامل: 52,000 تومان صفحه شخصی
تعداد
بسته

59,000 تومان

بسته بندی رشته کامل زعفران

خرید رشته کامل اسماعیل آخوند

 • بسته بندی فلزی 4.6 گرمی

 • با شناسنامه و نتیجه آزمایش

 • %30 پول بیشتر کشاورز

 • ارسال پست
  3 تا 5 روز کاری

چرا توصیه می کنیم رشته کامل بخرید؟
 
کیفیت بیشتر قیمت کمتر
اسماعیل آخوند

اسماعیل آخوند

اسماعیل فتحی‌نیا نام کشاورزی از روستای نوغاب حاجی‌آباد قاین است. روستای نوغاب حاجی‌آباد در...

216 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
قوطی یک مثقالی زعفران رشته کامل: 48,000 تومان صفحه شخصی
تعداد
بسته

48,000 تومان

بسته بندی ریشه زعفران

خرید ریشه زعفران رمضان عبداللهی

 • بسته بندی فلزی 4.6 گرمی

 • با شناسنامه و نتیجه آزمایش

 • %30 پول بیشتر کشاورز

 • ارسال پست
  3 تا 5 روز کاری

 
کیفیت بیشتر قیمت کمتر
رمضان عبداللهی

رمضان عبداللهی

رمضان عبداللهی 60 سال دارد و ساکن روستای "تجن" است. در جوانی اش در شهرهای فیض آباد و مشهد کارگر بوده...

260 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
قوطی یک مثقالی زعفران رشته کامل: 46,000 تومانقوطی یک مثقالی ریشه زعفران: 19,500 تومان صفحه شخصی
تعداد
بسته

19,500 تومان

جعبه قصه

محتویات جعبه قصه

 • یک شیشه حاوی دو گرم زعفران رشته کامل (بخش های زرد و قرمز رشته زعفران همراه هم هستند) از مزرعه یکی از کشاورزهای عضو کشمون
 • یک ظرف کوچک حاوی یک دهم گرم زعفران
 • یک ظرف حاوی 2 گرم گلبرگ های زعفران از مزرعه حسن میدیو
 • یک کیسه دوخته شده از پارچه پنبه‌ای دستبافت، دست ساخته در قائن، خراسان جنوبی توسط خانم جانی
 • تحویل از طریق پست ظرف 2 تا 4 روز کاری.
تعداد
بسته

63,500 تومان

بسته بعدی

خرید جعبه هدیه

جعبه قصه