بسته بندی زعفران سرگل

خرید زعفران سرگل رمضان عبداللهی

 • بسته بندی فلزی و یک مثقالی می باشد.
 • اگر در مجموع پنج بسته و یا بیشتر از کشمون بخرید، هزینه ارسال رایگان می شود.
 • همراه با شناسنامه حاوی نتیجه آزمایش و نظارت میدانی بر مزرعه، برای تعیین وضعیت سم و کود شیمیایی.
 • در مقایسه با روشهای سنتی، با خرید هر مثقال حدود 6 هزار تومان، بیشتر به این کشاورز پرداخت می شود.
 
کیفیت بیشتر قیمت کمتر
رمضان عبداللهی

رمضان عبداللهی

رمضان عبداللهی 60 سال دارد و ساکن روستای "تجن" است. در جوانی اش در شهرهای فیض آباد و مشهد کارگر بوده...

260 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران سرگل: 39,000 تومان صفحه شخصی
تعداد
بسته

39,000 تومان

بسته بندی رشته کامل زعفران

قیمت رشته کامل زعفران 34,000 تومان

 • بسته بندی فلزی و یک مثقالی می باشد.
 • اگر در مجموع پنج بسته و یا بیشتر از کشمون بخرید، هزینه ارسال رایگان می شود.
 • همراه با شناسنامه حاوی نتیجه آزمایش و نظارت میدانی بر مزرعه، برای تعیین وضعیت سم و کود شیمیایی.
 • در مقایسه با روشهای سنتی، با خرید هر مثقال حدود 6 هزار تومان، بیشتر به این کشاورز پرداخت می شود.
 
کیفیت بیشتر قیمت کمتر
علی حاجی سی

علی حاجی سی

علی حاجی نژاد، فرزند حجی سی از کشاورزان خوب کشمون...

275 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از کود حیوانی استفاده می کند. این کشاورز از سموم شیمیایی استفاده نمی کند.
1 مثقال زعفران رشته کامل: 34,000 تومان صفحه شخصی
تعداد
بسته

34,000 تومان

بسته بندی دم زعفران

خرید دو مثقال دم زعفران

 • بسته بندی فلزی و دو مثقالی می باشد.
 • رشته های زعفران بعد از اینکه قسمت قرمز آنها جدا شد، هنوز دارای عطر و طعم هستند. این بخش که نارنجی رنگ است، توسط بعضی آشپزها برای درست کردن دمنوش و یا برای تهیه قیمه، ته دیگ و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
 • اگر در مجموع پنج بسته و یا بیشتر از کشمون بخرید، هزینه ارسال رایگان می شود.

مخلوط کشاورزها

تعداد
بسته

25,000 تومان

جعبه هدیه

محتویات جعبه هدیه

 • یک شیشه حاوی دو گرم زعفران رشته کامل (بخش های زرد و قرمز رشته زعفران همراه هم هستند)
 • چهار ظرف کوچک حاوی یک دهم گرم زعفران (در جمع چهار دهم گرم)
 • یک هاون چوبی دست ساز مخصوص زعفران، طراحی شده و ساخته شده در قائن، خراسان جنوبی
 • یک انبر چوبی کوچک دست ساز در قائن، خراسان جنوبی
 • یک کیسه دوخته شده از پارچه پنبه ای دستباف، دست ساخته در قائن، خراسان جنوبی
جعبه هدیه

جعبه هدیه


قیمت: 52,000 تومان اطلاعات بیشتر
تعداد
بسته

52,000 تومان