قدرت رنگ دهی

زعفران سرگل

بخشی از رشته های زعفران هر کشاورز، که کاملن قرمز است، بریده شده و جدا به فروش می رسد. این بخش تمام قرمز که به اصطلاح سرگل نامیده می شود، در بسته های تمام فلزی یک مثقالی (4/6 گرم) بسته بندی شده است.
مرتب سازی بر اساس:

زعفران سرگل از غُلُمرضای عیسی

75,000 تومان

زعفران سرگل از کِلِی غُلُمرضا قاسمی

79,500 تومان

زعفران سرگل از کَبلَی کریم

85,500 تومان

زعفران سرگل از ساره افروزی

75,000 تومان

زعفران سرگل از کِلِیلی شوری

73,000 تومان

زعفران سرگل از کَبلَی حسن افروزی

76,000 تومان

زعفران سرگل از عبدالله غُلُمسِی

76,000 تومان

زعفران سرگل از حسن حُسِی نِگارو

74,000 تومان

سبد خرید 0