خرید عسل

مرتب سازی بر اساس:
فیلتر

حذف فیلتر ها

عسل چند گیاه بهاره
از ابرام قدرتی

این عسل هیچگونه گرمایی برای رس‌شکنی ندیده است. ممکن است این عسل در مدت کوتاهی رس ببندد.
بسته بندی این محصول

270,000 تومان

عسل چند گیاه بهاره
از یونس و نعیم باغچگی

این عسل هیچگونه گرمایی برای رس‌شکنی ندیده است. ممکن است این عسل در مدت کوتاهی رس ببندد.
بسته بندی این محصول

260,000 تومان

عسل خارشتر
از موسی عبدالهی

این عسل هیچگونه گرمایی برای رس‌شکنی ندیده است. ممکن است این عسل در مدت کوتاهی رس ببندد.
بسته بندی این محصول

205,000 تومان

عسل کُنار
از عبدالرضا پرهیزکار

به این عسل تا حد مجاز گرما داده شده. این عسل رس نبسته است.
بسته بندی این محصول

195,000 تومان

عسل گون گز
از جابر بیات

به این عسل تا حد مجاز گرما داده شده. این عسل رس نبسته است.
بسته بندی این محصول

180,000 تومان