کشاورزها

اینجا خانه‌ی کشاورزها در وب‌سایت کِشمون است. در این صفحه شما کشاورزهای زعفران کاری را می بینید که محصول خود را از طریق کِشمون به شما می‌فروشند. پروفایل هر کشاورز شامل داستان زندگی آن کشاورز و عکس‌هایی از کار و زندگی‌اش است.

علامت های پایین عکس هرکشاورز، بیان کننده‌ی موارد زیر هستند:

250 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است.

این عدد نشان‌دهنده‌ی جواب آزمایش زعفران و قدرت رنگدهی آن است. طبق استاندارد ایران، میزان قدرت رنگدهی زعفران درجه یک 200 و زعفران ممتاز 220 است.

این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.

این نشان بیان‌کننده‌ی این است که کشاورز از سموم شیمیایی و علفکُش و آفتکُش استفاده نکرده است.

این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.

این تصویر نشان‌دهنده‌ی این است که کشاورز به‌جای کود شیمیایی از کود حیوانی استفاده کرده است.

این کشاورز یک «سالار» است؛ یعنی دانشنامه‌ی زنده‌ی کشاورزیِ زعفران.

این علامت نشان‌دهنده‌ی این است که آن کشاورز به اصطلاح، «سالار» است. کشاورزهای سالار به نوعی دانشنامه‌ی زنده‌ی کشاورزی هستند. 
کِلِی غُلُمرضا قاسمی

کِلِی غُلُمرضا قاسمی

زعفران برداشت آبان 97 غلامرضا قاسمی کشاورزی اهل روستای نوغاب حاجی آباد شهرستان قائن است. مردم محلی اورا...

239 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
قوطی یک مثقالی زعفران سرگل: 79,500 تومان صفحه شخصی و خرید
حسن عبدالله‌بیگ

حسن عبدالله‌بیگ

زعفران برداشت آبان 97 حسن عبدالله‌بیگ (حسن فرزند عبدالله‌بیگ) نام محلی آقای حسن رضایی است. این کشاورز...

238 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
قوطی یک مثقالی زعفران رشته کامل: 65,000 تومانقوطی یک مثقالی زعفران سرگل: 76,000 تومان صفحه شخصی و خرید
حسن آخوند

حسن آخوند

زعفران برداشت آبان 97 حسن دهقان در روستای گَزَنو از توابع شهرستان قاین زندگی می‌کند. مردم محلی روستا...

255 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند. این کشاورز یک «سالار» است؛ یعنی دانشنامه‌ی زنده‌ی کشاورزیِ زعفران.
قوطی یک مثقالی زعفران رشته کامل: 65,000 تومان صفحه شخصی و خرید
حَجی اِبرام عباس

حَجی اِبرام عباس

زعفران برداشت آبان 97 حاج ابراهیم افروزی کشاورز اهل روستای رومُشتیک شهرستان قاینات است. مردم محلی او...

268 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
قوطی یک مثقالی زعفران رشته کامل: 67,000 تومان صفحه شخصی و خرید
حسن درودی

حسن درودی

زعفران برداشت آبان 97 حسن درودی کشاورزی اهل روستای رومُشتیک شهرستان قائن است. این کشاورز 65 ساله هشت...

285 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
قوطی یک مثقالی زعفران رشته کامل: 65,500 تومان صفحه شخصی و خرید
ساره افروزی

ساره افروزی

زعفران برداشت آبان 97 خانم ساره افروزی کشاورزی اهل روستای رومُشتیک شهرستان قاین است. او متولد 1350 و دارای...

240 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
قوطی یک مثقالی زعفران رشته کامل: 65,000 تومان صفحه شخصی و خرید
علی کِلِی حَجی مَمَّدو

علی کِلِی حَجی مَمَّدو

زعفران برداشت آبان 97 علی کِلِی حَجی مَمَّدو (علی فرزند کربلایی حاجی محمد) نام محلی آقای محمد علی سالاری...

261 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
قوطی یک مثقالی زعفران رشته کامل: 65,000 تومان صفحه شخصی و خرید
علی اِبرام

علی اِبرام

زعفران برداشت آبان 97 علی لعل نوغاب کشاورز اهل روستای نوغاب حاجی‌آباد شهرستان قائنات است. مردم محلی...

240 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
قوطی یک مثقالی ریشه زعفران: 21,500 تومان صفحه شخصی و خرید
مَمَّرِّضای ادیبیان

مَمَّرِّضای ادیبیان

زعفران برداشت آبان 97 مَمَّرِّضای ادیبیان نام محلی آقای محمدرضا ادیبیان یکی از کشاورزهای روستای باراز...

267 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
قوطی یک مثقالی ریشه زعفران: 21,500 تومان صفحه شخصی و خرید
رضای بیابانی

رضای بیابانی

زعفران برداشت آبان 97 محمدرضا بیابانی در روستای باراز شهرستان قاین زندگی می‌کند. مردم محلی او را با...

261 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
قوطی یک مثقالی ریشه زعفران: 21,500 تومان صفحه شخصی و خرید
حُسِی مَمَّد آخوند

حُسِی مَمَّد آخوند

زعفران برداشت آبان 97 حسین رضایی نوغاب اهل روستای نوغاب حاجی آباد شهرستان قائن است. مردم محلی این کشاورز...

264 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
قوطی یک مثقالی ریشه زعفران: 21,500 تومان صفحه شخصی و خرید
غُلُمرضای دُرودی

غُلُمرضای دُرودی

زعفران برداشت آبان 97 غلامرضا درودی کشاورزی اهل روستای رُمُشتیک شهرستان قائن است. مردم محلی این کشاورز...

235 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
قوطی یک مثقالی زعفران رشته کامل: 62,500 تومانقوطی یک مثقالی زعفران سرگل: 79,500 تومانقوطی یک مثقالی ریشه زعفران: 21,500 تومان صفحه شخصی و خرید
غُلُمسِی قابل

غُلُمسِی قابل

زعفران برداشت آبان 97 غلامحسین قابل کشاورزی اهل روستای تگابند شهرستان قائن است، مردم محلی او را با...

243 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
قوطی یک مثقالی ریشه زعفران: 21,500 تومان صفحه شخصی و خرید
مَمَّد علی کاویان فر

مَمَّد علی کاویان فر

زعفران برداشت آبان 97 محمد علی کاویان فر کشاورزی اهل روستای محمد آباد پسکوه شهرستان قائن است،  مردم...

269 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
قوطی یک مثقالی ریشه زعفران: 21,500 تومان صفحه شخصی و خرید
رضا کَبلَی علی

رضا کَبلَی علی

زعفران برداشت آبان 97 محمد رضا افروزی کشاورزی اهل روستای رومُشتیک شهرستان قائن است، مردم محلی او را...

286 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
قوطی یک مثقالی زعفران رشته کامل: 68,500 تومانقوطی یک مثقالی ریشه زعفران: 21,500 تومان صفحه شخصی و خرید
کَبلَی کریم

کَبلَی کریم

زعفران برداشت آبان 97 کربلایی کریم صحراگرد کشاورزی اهل روستای رومُشتیک شهرستان قاین است. مردم محلی...

264 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند. این کشاورز یک «سالار» است؛ یعنی دانشنامه‌ی زنده‌ی کشاورزیِ زعفران.
قوطی یک مثقالی زعفران سرگل: 85,500 تومانقوطی یک مثقالی زعفران رشته کامل: 65,000 تومانقوطی یک مثقالی ریشه زعفران: 21,500 تومان صفحه شخصی و خرید
حَجی حمید

حَجی حمید

در 32 کیلومتری شهر قاین روستایی به نام کلاته‌سعید قرار گرفته است. کلاته‌سعید دو قنات به نام‌های...

231 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
علیرضای کِلِی برات

علیرضای کِلِی برات

در روستای فَلَک کشاورزی جوان به نام علیرضا حیدری زندگی می‌کند که در روستا او را بانام محلی علیرضای...

213 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
موسای علی‌پور مقدم

موسای علی‌پور مقدم

زعفران برداشت آبان 97 موسی علی‌پور مقدم کشاورزی اهل روستای پهنایی شهرستان قائن است. مردم محلی این...

244 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
مَمَّدرضای کِلِی امیرقلی

مَمَّدرضای کِلِی امیرقلی

زعفران برداشت آبان 97 محمدرضا شجاع در روستای اَندریک شهرستان قاین زندگی می‌کند که در روستا او را با...

273 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
کِلِی علَکْبَر رازقی

کِلِی علَکْبَر رازقی

زعفران برداشت آبان 97 کِلِی علَکْبَر نام محلی آقای کربلایی علی اکبر رازقی است. این کشاورز متولد سال...

260 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
مرتضای کِلِی سِی

مرتضای کِلِی سِی

زعفران برداشت آبان 97 مرتضی مرتضوی کشاورزی اهل روستای سَفتوک شهرستان قائن است. مردم محلی این کشاورز...

244 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
کِلِی نوروز کِلِی عَلَکبَر

کِلِی نوروز کِلِی عَلَکبَر

زعفران برداشت آبان 97 کربلایی نوروز خاکستری کشاورز اهل روستای تَگابند شهرستان قائنات است. مردم محلی...

242 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
حَجی مَمَّد عرب‌پور

حَجی مَمَّد عرب‌پور

زعفران برداشت آبان 97 حَجی مَمَّد عرب‌پور (حاج محمد عرب‌پور) کشاورزی اهل روستای بیهود شهرستان قائن...

253 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
حسن علیرضا

حسن علیرضا

زعفران برداشت آبان 97 حسن رضایی کشاورزی اهل روستای رومُشتیک شهرستان قائن است، مردم محلی او را با نام...

281 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
مجتبی مهربانی

مجتبی مهربانی

زعفران برداشت آبان 97 مجتبی مهربانی کشاورزی اهل شهرستان نیشابور است که کار کشاورزی خود را در نیشابور...

252 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
علی اصغر حَجی غُلُمسِی

علی اصغر حَجی غُلُمسِی

زعفران برداشت آبان 97 علی اصغر رازقی کشاورزی اهل روستای اَندَریک شهرستان قائن است، مردم محلی او را با...

267 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
غُلُمرضا برات

غُلُمرضا برات

زعفران برداشت آبان 97 غلامرضا انصاری نسب کشاورزی اهل روستای رومُشتیک شهرستان قائن است، مردم محلی او...

246 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز یک «سالار» است؛ یعنی دانشنامه‌ی زنده‌ی کشاورزیِ زعفران.
صفحه شخصی و خرید
حسن عیسی حَجی برات

حسن عیسی حَجی برات

زعفران برداشت آبان 97 حسن نیکرو کشاورزی اهل روستای رومُشتیک شهرستان قائن است، مردم محلی او را با نام...

254 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
علی حسن درودی

علی حسن درودی

زعفران برداشت آبان 97 علی درودی کشاورزی اهل روستای رومُشتیک  شهرستان قاین است. مردم محلی او را با...

271 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
کِلِی موسی

کِلِی موسی

زعفران برداشت آبان 97 کربلایی موسی چوپانی کشاورزی اهل روستای رومُشتیک  شهرستان قاین است. او متولد...

266 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
علیرضای بهشتی

علیرضای بهشتی

زعفران برداشت آبان 97 علیرضا بهشتی کشاورزی اهل روستای محمدآباد پَسکوه شهرستان قائن است. این کشاورز...

261 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
ابراهیم سختی

ابراهیم سختی

زعفران برداشت آبان 97 ابراهیم انصاری نسب کشاورزی اهل روستای رومُشتیک شهرستان قائن است، مردم محلی او...

248 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
حجی سِی

حجی سِی

حاجی حسین حاجی نژاد، یک کشاورز با تجربه و خردمند است. او با بیش از نیم قرن تجربه در کشت و کار زعفران اکنون...

282 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند. این کشاورز یک «سالار» است؛ یعنی دانشنامه‌ی زنده‌ی کشاورزیِ زعفران.
صفحه شخصی و خرید
حسین طالبی

حسین طالبی

زعفران برداشت آبان 97 حسین طالبی کشاورزی اهل شهرستان قائن است. او متولد 1351 است و دو فرزند پسر و یک دختر...

272 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
حجی ممدسن کلی باسو

حجی ممدسن کلی باسو

او ده تا فرزند دارد. به جز دو فرزندش بقیه ازدواج کرده اند و اکنون نوه های فراوان دارد. او از نسل اول کشاورزهای...

246 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند. این کشاورز یک «سالار» است؛ یعنی دانشنامه‌ی زنده‌ی کشاورزیِ زعفران.
صفحه شخصی و خرید
رضا مدلیو

رضا مدلیو

رضا مدلیو دو دختر و دو پسر دارد که هر چهار تا متاهل هستن و شش نوه دارد. او پیش از این از شهرهای بزرگ اطراف...

237 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
علیرضا حقگو

علیرضا حقگو

علیرضا حقگو پسر و فرزند ارشد یک خانواده ای است که ده تا فرزند دارند. خودش چهار فرزند دارند که بعضی ازدواج...

این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
رضای حجی علی

رضای حجی علی

رضا زارعی در تجن به رضای حجی علی معروف است. او از کشاورزان قدیم و با تجربه روستای تجن است. رضای حجی علی...

248 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
اِستا علی اکبر

اِستا علی اکبر

استا علی اکبر صحرانورد یکی از کشاورزان باسابقه روستای فلک است. او درگذشته استاد بنایی بودو برای همین...

217 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
غلامحسن زراعتکار

غلامحسن زراعتکار

غلامحسن زراعتکار کشاورز 57 ساله روستای کره شهرستان قائن است. مردم قائن روستای کره را می شناسند و همه حداقل...

188 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
عیسی علی

عیسی علی

آقای عیسی زارعی با نام محلی عیسی علی، کشاورزی از تجن است که به همراه همسر و 2 دختر و 1 پسر خود در این روستا...

275 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
رمضان محسن زاده

رمضان محسن زاده

رمضان محسن زاده متولد 1314 است. او از کودکی به کشاورزی علاقه داشت و هیچ وقت به دنبال کار دیگری نرفت و همچنان...

این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
قاسم روح الله زارعی

قاسم روح الله زارعی

قاسم زارعی که در منطقه او را به قاسم روح الله می شناسند ساکن تجن است و فقط در آنجا کشاورزی می کند. قاسم...

236 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
حبیب حسین  زارعی

حبیب حسین زارعی

حبیب الله زارعی که در منطقه او را به حبیب حسین می شناسند 67 سال سن دارد.  او صاحب 3 دختر و 4 پسر است و از...

این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
کِلِی مَمَّد عجم‌زاده

کِلِی مَمَّد عجم‌زاده

آقای محمد عجم زاده که در روستا به کِلِی مَمَّد معروف است، 74 سال سن دارد و در روستای تَجِن در 35 کیلومتری...

270 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
ممد گلو زارعی

ممد گلو زارعی

محمدحسن زارعی با 71 سال سن که در منطقه او را به نام ممد گلو می‌شناسند، از کشاورزان روستای تَجِن شهرستان...

252 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
حَجی لطفعلی

حَجی لطفعلی

زعفران برداشت آبان 97 لطفعلی نجفی، یکی از بهترین کشاورزهای عضو کشمون. او را در منطقه به حَجی لطفعلی...

255 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
موسی عجم‌زاده

موسی عجم‌زاده

موسی عجم زاده کشاورز اهل تجن است. او که یک پسر 10 ساله و یک دختر 6 ساله دارد، در روستای خود به کشاورزی و دامپروری...

223 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
برات زارعی

برات زارعی

برات زارعی یکی از کشاورز های خوش‌ذوق و دوست‌داشتنی اهل روستای تجن شهر قاین است. او صاحب 4 فرزند...

237 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
کَبْلِی غُلُمْعَلی

کَبْلِی غُلُمْعَلی

کَبْلِی غُلُمْعَلی نام محلی این کشاورزِ اهل روستای تجن شهرستان قاین است. نام شناسنامه‌ای...

254 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
محمدرضا زارعی

محمدرضا زارعی

محمدرضا زارعی فرزند حاجی برات، از کشاورزان روستای تجن شهرستان قاین است که 3 پسر و 1 دختر دارد. 2 فرزند پسر...

249 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
قربان دهقانی

قربان دهقانی

برداشت آبان 97 قربان دهقانی کشاورز روستای تجن در حوالی قاین است که 5 پسر و 1 دختر دارد. او علاوه بر زعفران،...

202 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
غلامرضا غلامی

غلامرضا غلامی

غلامرضا غلامی کشاورزی از روستای تجن است که سال هاست با همسر خود و بدون فرزند زندگی می کند. او که دارای...

234 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
روح الله زارعی

روح الله زارعی

روح‌الله زارعی کشاورزی 70 ساله اهل روستای تجن شهر قاین است. او دارای 9 فرزند؛ 6 پسر و 3 دختر است و 19 نوه...

226 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
ننه‌ی رضا

ننه‌ی رضا

خانم نساء عرب که اهالی روستا او را با نام ننه‌ی رضا می‌شناسند، اولین کشاورز زن در کشمون است. این...

220 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
رضای حسن قُربو

رضای حسن قُربو

آقای محمدرضا زارعی‌زاده اهل روستای تجن در شهر قاین است. مردم محلی او را با نام رضای حسن قُربو (رضا فرزند...

241 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
برات مَندَلی

برات مَندَلی

برات محمدعلی زارعی که در روستا او را با نام برات مَندَلی می‌شناسند، متولد سال 1331 و از اهالی روستای...

242 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
اعرابی

اعرابی

برداشت آبان 97 آقای حسین اعرابی که در روستا او را با نام اعرابی می‌شناسند، از کشاورزهای سالخورده‌ی...

256 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
حبیب آخوند

حبیب آخوند

حبیب آخوند نام محلی آقای حبیب زارعی‌نژاد است که در روستای تَجِن از توابع شهر قاین زندگی می‌کند. این...

228 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
کَبلِی سَن عجمی

کَبلِی سَن عجمی

کربلایی محمدحسن عجمی کشاورزی از روستای تَجِن است که نام محلی او کَبلِی سَن می‌باشد. این کشاورز با 54...

233 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
حَجی مَمَدسَن زارعی

حَجی مَمَدسَن زارعی

حَجی مَمَدسَن نام محلی آقای حاج محمدحسن زارعی است. این کشاورز 69 ساله که در روستای تَجِن از توابع شهر قاین...

226 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
کَبلِی حسین زارعی

کَبلِی حسین زارعی

کَبلِی حسین نام محلی آقای کربلایی حسین زارعی است. این کشاورز که اهل روستای تَجِن در شهرستان قاینات است،...

264 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
اسماعیل آخوند

اسماعیل آخوند

زعفران برداشت آبان 96 اسماعیل فتحی‌نیا نام کشاورزی از روستای نوغاب حاجی‌آباد قاین است. روستای نوغاب...

204 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
حسین نجف‌قُلی

حسین نجف‌قُلی

غلامحسین کهنسال کشاورزی اهل روستای فَلَک شهرستان قائن است. نام محلی این کشاورز حسین نجف‌قُلی (حسین...

242 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
کِلِی مَمَّدعلی

کِلِی مَمَّدعلی

زعفران برداشت آبان 97 محمدعلی کارگرزاده در شهر قاین زندگی می‌کند. مردم محلی او را بانام کِلِی مَمَّدعلی...

259 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
حسین بیابانی

حسین بیابانی

زعفران برداشت آبان 97 آقای حسین بیابانی کشاورزی اهل روستای باراز شهرستان قائن است. این کشاورز متولد...

235 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
غُلُمسِی افروزی

غُلُمسِی افروزی

زعفران برداشت آبان 97 غلامحسین افروزی متولد 1/1/1339 از کشاورزهای روستای رومُشتیک شهرستان قاین است که در...

280 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
موسای حسن

موسای حسن

زعفران برداشت آبان 97 موسای حسن (موسی فرزند حسن) نام محلی آقای موسی فلکی است. کشاورزی سالخورده متولد...

273 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
حُسِی حَجی رَمَضو

حُسِی حَجی رَمَضو

زعفران برداشت آبان 97 حسین سلطانی کشاورزی اهل روستای نوغاب حاجی‌آباد شهرستان قائنات است. مردم محلی...

248 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
مهدی فلکی

مهدی فلکی

زعفران برداشت آبان 97 مهدی فلکی کشاورز اهل روستای رُمُشتیک شهرستان قائن است. این کشاورز متولد 1372 دارای...

275 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
رضایِ کِلِی سِی

رضایِ کِلِی سِی

زعفران برداشت آبان 96 محمدرضا کهن‌سال کشاورزی اهل روستای فَلَک شهرستان قائن است مردم محلی این کشاورز...

227 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
غُلُمرضای عیسی

غُلُمرضای عیسی

زعفران برداشت آبان 97 غلامرضا نگاشته کشاورز اهل روستای رومُشتیک شهرستان قائن است،  مردم محلی او را...

267 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
غُلُم کَلوخ

غُلُم کَلوخ

زعفران برداشت آبان 97 حسین محمد آبادی، اهل روستای محمد آباد پسکوه شهرستان قائن است که مردم محلی او...

275 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
رضا غُلُمسِی

رضا غُلُمسِی

زعفران برداشت آبان 97 محمد رضا افروزی کشاورزی اهل روستای رومُشتیک شهرستان قائن است، مردم محلی او...

286 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
عیسی حَجی برات

عیسی حَجی برات

زعفران برداشت آبان 97 عیسی نیکرو کشاورزی اهل روستای رومُشتیک شهرستان قائن است، مردم محلی او را با نام...

267 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند. این کشاورز یک «سالار» است؛ یعنی دانشنامه‌ی زنده‌ی کشاورزیِ زعفران.
صفحه شخصی و خرید
قاسم کِلیَ مَّد

قاسم کِلیَ مَّد

زعفران برداشت آبان 97 قاسم رازقی کشاورزی اهل روستای اَندَریک شهرستان قائن است، مردم محلی او را با نام...

260 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
رضا مقدم

رضا مقدم

رضا مقدم زعفران برداشت آبان 97 محمد رضا محمدی مقدم کشاورزی اهل روستای امحمد آباد پسکوه شهرستان قائن...

285 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
شیخ حسن

شیخ حسن

زعفران برداشت آبان 97 حسن سختی کشاورزی اهل روستای رومُشتیک شهرستان قائن و ساکن شهر قائن است، مردم محلی...

271 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
حسن غُلُمرضا

حسن غُلُمرضا

زعفران برداشت آبان 97 حسن درودی کشاورزی اهل روستای رومُشتیک شهرستان قائن است، مردم محلی او را با نام...

274 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
رَمَضو مَمَّد غُلُمسِی

رَمَضو مَمَّد غُلُمسِی

زعفران برداشت آبان 97 رمضان رجبی کشاورزی اهل روستای رومُشتیک شهرستان قائن است، مردم محلی او را با نام...

271 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز یک «سالار» است؛ یعنی دانشنامه‌ی زنده‌ی کشاورزیِ زعفران.
صفحه شخصی و خرید
مهدی و قاسم قائم پناه

مهدی و قاسم قائم پناه

زعفران برداشت آبان 97 دو برادر مهدی و قاسم قائم پناه کشاورزهایی اهل شهرستان قائن هستند. مهدی متولد 1356...

263 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
زینب عیسی

زینب عیسی

زعفران برداشت آبان 97 زینب نیکرو کشاورزی اهل روستای رومُشتیک  شهرستان قاین است. مردم محلی او را با...

278 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
مرتضای حَجی مَمَّد

مرتضای حَجی مَمَّد

زعفران برداشت آبان 97 در 31 کیلومتری شهر قاین، 1 کیلومتر بعد از تَجن، روستایی به نام خونیک واقع شده است....

239 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
حَجی غُلُمرضا رجبی

حَجی غُلُمرضا رجبی

زعفران برداشت آبان 97 غلامرضا رجبی کشاورزی اهل روستای رومُشتیک شهرستان قائن است. این کشاورز 77 ساله...

269 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند. این کشاورز یک «سالار» است؛ یعنی دانشنامه‌ی زنده‌ی کشاورزیِ زعفران.
صفحه شخصی و خرید
حَجی‌سَن زارعکار

حَجی‌سَن زارعکار

حَجی‌سَن نام محلی آقای حاج حسن زارعکار است. حاجی حسن زارعکار فرزند سوم یک خانواده ی شش نفره است که نسل...

240 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
رمضان  عبداللهی

رمضان عبداللهی

رمضان عبداللهی 60 سال دارد و ساکن روستای "تجن" است. در جوانی اش در شهرهای فیض آباد و مشهد کارگر بوده...

260 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
رضا زارعی

رضا زارعی

رضا زارعی از کشاورزهای جوان روستای تَجِن شهرستان قاین است. او یک فرزند دختر دارد که به پیش‌دبستانی...

229 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
علی و رمضان رهنما

علی و رمضان رهنما

رمضان رهنما 79 ساله و علی رهنما 65 ساله دو برادر و شریک هستند. رمضان پدر 4 فرزند است. 3 پسر و 1 دختر دارد و همه...

215 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
علیرضا غلامی

علیرضا غلامی

...

227 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
محمود غُلُم‌حسن

محمود غُلُم‌حسن

برداشت آبان 97 آقای محمود لعل نوغاب، کشاورزی از اهالی روستای نوغاب در 30 کیلومتری شهر قاین است. نام محلی...

262 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
غُلُمرضای حَجی‌مَمَّد

غُلُمرضای حَجی‌مَمَّد

برداشت آبان 96 غلامرضا کشتگر کشاورزی از روستای فَلَک در توابع شهر قاین است. اهالی روستا او را با نام...

214 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
حَجی احمد شجاع

حَجی احمد شجاع

زعفران برداشت آبان 97 آقای احمد شجاع کشاورز اهل روستای اَندریک از توابع شهر قائن است. مردم روستا او...

271 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
امیر رَمَضو مَمَّد غُلُمسِی

امیر رَمَضو مَمَّد غُلُمسِی

زعفران برداشت آبان 97 امیر رجبی کشاورزی اهل روستای رومُشتیک شهرستان قائن است، مردم محلی او را با نام...

286 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
حسن میدیو

حسن میدیو

برداشت آبان 97 حسن حاجی نژاد یا حسن میدیو، تا پانزده سال پیش یک بقالی کوچک داشت، ولی بعد از آن به...

269 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
علی حَجی سِی

علی حَجی سِی

برداشت آبان 97 علی حاجی نژاد کشاورزی  اهل شهرستان قاین است، او فرزند حجی سی از کشاورزان خوب کشمون...

257 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
غلامرضا زارعی

غلامرضا زارعی

غلامرضا زارعی کشاورز اهل روستای تَجِن شهرستان قاین است. این کشاورز سالخورده به علت ضعیفی چشم‌هایش...

231 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند.
صفحه شخصی و خرید
سبد خرید 0